Klientka „Housing first“ bydlí v městském bytě i bez smlouvy

Projekt „Bydlení především (Housing first)“ je politika ukončování bezdomovectví lidí, kteří kromě dlouhodobé bytové nouze potřebují i komplexní sociální péči.

Vychází se z myšlenky, že základní potřebou lidí bez domova je získat stabilní bydlení a jejich ostatní potřeby lze uspokojovat až poté, co získají domov.

V souladu s usnesením Rady města Jihlavy byla v rámci projektu „Bydlení především“ uzavřena nájemní smlouva, ze dne 19. 2. 2020, na dobu určitou jednoho roku (do 28. 2. 2021). Dodatkem č. 1 ze dne 25. 2. 2021 byla tato nájemní smlouva  prodloužena o jeden rok do 28. 2. 2022.

domek

Nájemkyně požádala dne 6. 1. 2022 o další prodloužení uvedené nájemní smlouvy. Rada města Jihlavy dne 3. 2. 2022 usnesením č. 1479/22-RM  neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na prodloužení nájemní smlouvy.

Dle článku 6. uvedené nájemní smlouvy součástí ukončení nájmu bytu je fyzické předání pronajatého bytu nájemcem pronajímateli. Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí (viz. § 2292 občanského zákoníku), tj. 28. 2. 2022. V případě, že nájemkyně v den skončení nájmu byt nepředá, bude jí zaslána výzva  s termínem předání bytu.

Na jednání pracovní skupiny „Porada bydlení“ dne 4. 2. 2022 byl ze strany radního Bc. Škarky vznesen požadavek na projednání možnosti prodloužení termínu k vyklizení bytu nájemkyní s ohledem na krátký termín k vyklizení a nalezení jiného bydlení.

Vzhledem k okolnostem (krátký termín pro hledání náhradního bydlení a vyklizení bytu)  dostali radní města Jihlavy na vědomí informaci ohledně dalšího postupu vyklizení bytu: majetkový odbor zašle nájemkyni, pokud tato nevyklidí a nepředá byt do 28. 2. 2022, výzvu s náhradním termínem pro vyklizení a předání bytu do 31. 3. 2022.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů