Kraj Vysočina, Čepro a Tipsport chtějí znát náklady insolveční správkyně Sberbank

¨Kraj Vysočina, Čepro a Tisport jako členové Předběžného věřitelského výboru (PVV) žádají Městský soud v Praze, aby nařídil insolvenční správkyni Sberbank poskytnutí informací nutných pro činnost věřitelského výboru a především náklady na externí poradce.

Již od počátku fungování Předběžného věřitelského výboru (PVV) Insolvenční správkyně (IS) neposkytovala členům PVV veškeré požadované podklady a/nebo informace pro to, aby členové PVV mohli posoudit, zda insolvenční správkyní navrhovaný způsob prodeje části majetkové podstaty, tj. úvěrového portfolia je správný a zda je časový tlak na prodej úvěrového portfolia, který paní insolvenční správkyně tvrdí, založen na spolehlivých zjištěních a analýzách.

Navzdory právě uvedenému IS požadovala po PVV schválení nákladů na prodej úvěrového portfolia a správu majetkové podstaty, přičemž tyto náklady žádným, natož dostatečným způsobem neodůvodnila.

Navzdory skutečnosti, že členové PVV přijali ve formě usnesení několik výzev (kromě výzvy k poskytnutí podkladů a/nebo informací, přijaté na druhém jednání PVV se jedná také o další výzvu) IS i nadále neposkytovala členům PVV požadované podklady a/nebo informace pro to, aby členové PVV mohli posoudit, zda insolvenční správkyní navrhovaný způsob prodeje části majetkové podstaty, tj. úvěrového portfolia je správný a zda je časový tlak na prodej úvěrového portfolia, který IS tvrdí, založen na spolehlivých zjištěních a analýzách.

V této souvislosti nelze pominout, že ačkoliv IS (navzdory jednomyslnému stanovisku PVV) trvá na své argumentaci o nedostatku povinnosti mlčenlivosti členů PVV, čímž odůvodnila první neposkytnutí podkladů a druhé neposkytnutí podkladů, uvedla, že některé členy požadované dokumenty budou poskytnuty na třetím jednání PVV.

Společnosti Čepro, Kraji Vysočina a Tipsportu není zřejmé, z jakého důvodu IS přistupuje k mlčenlivosti členů PVV selektivně, ani z jakého důvodu tyto dokumenty nemohly být poskytnuty již na druhém jednání PVV. I nadále pak IS požadovala schválení nákladů na právní a ekonomické poradce, přičemž nejen, že neodůvodnila, proč by se na procesu prodeje a správě majetkové podstaty měly podílet celkem tři advokátní kanceláře a jeden ekonomický poradce.

Aniž by IS vyhověla výzvám na poskytnutí podkladů a/nebo informací, opakovala v řádech dnů svou žádost na schválení nákladů na ekonomické a právní poradce.

Do poloviny září trvá informační deficit společnosti Čepro, Kraji Vysočina a Tipsportu , coby členů PVV ohledně i podkladů a/nebo informací pro to, aby členové PVV mohli posoudit, zda insolvenční správkyní navrhovaný způsob prodeje části majetkové podstaty, tj. úvěrového portfolia je správný a zda je časový tlak na prodej úvěrového portfolia, který paní insolvenční správkyně tvrdí, založen na spolehlivých zjištěních a analýzách a obsahu a rozsahu činnosti právních a ekonomických poradců, jejichž odměnu paní insolvenční správkyně požaduje hradit z majetkové podstaty.

Stejně tak zde je informační deficit například ve vztahu k podrobnostem či alespoň existenci procesu vedoucímu k výběru konkrétních poradců a jejich cenovým nabídkám, popřípadě cenovým nabídkám jiných poradců.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů