Kraj Vysočina mění záměr opravy šaten velkomeziříčského gymnázia

fbStav šaten velkomeziříčského gymnázia je velmi špatný, dá se říci provizorní. U budovy gymnázia je menší tělocvična, která úplně nesplňuje kapacitní potřeby školy a požadavky na provozování některých kolektivních her. Na přístavbu byla školou zajištěna již v roce 2010 studie, předpokládané investiční výdaje jsou však vysoké asi 45 mil. Kč. Záležitost byla několikrát projednávána na úrovni náměstka hejtmana Ing. Libora Joukla, radní pro oblast školství Ing. Jany Fialové, vedení školy a úředníků Kraje Vysočina.

Mění se název i záměr

Kraj Vysočina navrhuje rozhodnout změnit název akce „Gymnázium Velké Meziříčí – přístavba šaten a tělocvičny“ na nový název “ Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“. Akce by řešila rekonstrukci suterénních prostor pro zřízení šaten studentů a dále rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení u stávající tělocvičny, která bude nadále využívána pro výuku tělesné výchovy.

 

S ohledem na vysoké investiční náklady a možnosti rozpočtu kraje, možnost využití jiných sportovních objektů ve městě (i když poměrně vzdálených) není výstavba nové tělocvičny v současné době reálná. Je však potřeba řešit šatny studentů. Majetkový odbor Kraje Vysočina proto prověřuje možnost rekonstrukce suterénních prostor budovy pro umístění šaten vyhovujících legislativě a hygienickým a požárním předpisům. Na základě zpracované studie úředníci Kraje Vysočina  konstatovali, že řešení je realizovatelné.
V souvislosti s negativním výsledkem jednání o možnostech realizace nové tělocvičny formou přístavby k budově gymnázia bylo dále jednáno o možnosti realizovat venkovní sportoviště na pozemcích u gymnázia pro zajištění výuky tělesné výchovy při vhodných klimatických podmínkách.

Společné užívání se ZŠ

Venkovní sportoviště by využívali nejen studenti gymnázia ale také žáci základní školy zřizované městem. Město Velké Meziříčí by se podílelo na výdajích ve výši 50%. Zpracovaná studie řeší v několika variantách umístění sportovišť v daném území. Mezi náměstkem hejtmana Ing. Liborem Jouklem a starostou města Velké Meziřící Ing. Radovanem Necidem byla projednávána možnost spolupráce a finanční participace na záměru včetně redukovaného rozsahu sportovišť s odhadovanými investičními výdaji do 10-ti mil. Kč včetně DPH.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů