Kraj Vysočina musí doplatit státní zvýšení platů v krajských sociálních službách

Od 1. července 2017 došlo k navýšení mzdových tarifů pracovníků v sociálních službách. Navýšení platů se pohybuje od 9 do 23 %. Na toto navýšení obdržel pro všechna sociální zařízení Kraj Vysočina od státu pro letošní rok pouze 61 milionů korun, už nyní je zřejmé, že částka není dostačující. Na dofinancování sociálních služeb bude tedy letos pravděpodobně chybět ještě 18 milionů korun.
„Z větší poloviny by mohl všem sociálním zařízením zařazeným do sítě poskytovatelů, a to bez ohledu na jejich zřizovatele, pomoci s dofinancováním této 18 milionové částky Kraj Vysočina. Rozhodnout musí krajské zastupitelstvo, kterému tuto variantu v září předložím,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Všechna krajská sociální zařízení mzdy už v červenci zaměstnancům zvedla.
„Lidé ze sociálních služeb stále častěji odcházeli pracovat například do průmyslových podniků, kde za práci ve směnách dostávají násobně více. Kvůli historicky nízkému odměňování společnost o kvalitní sociální pracovníky často přicházela. Věříme, že navýšení mezd pomůže k zastavení odlivu školených pracovníků,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb Pavel Franěk. O peníze na navýšení mezd si mohou zažádat jak krajské příspěvkové organizace, tak organizace zřizované jinými subjekty.

O navýšení finanční podpory pro jednotlivé sociální služby bude rozhodováno na jednání Rady a následně Zastupitelstva kraje, a to nejpozději do 12. 9. 2017. Všechna zařízení poskytující sociální služby na území Kraje Vysočina jsou o průběhu a termínech administrace dodatečných dotací na zvýšení platů pro rok 2017 informovány.

Kraj Vysočina je rozdělí rovnoměrně bez ohledu na zřizovatele. Kraj Vysočina je připraven po odsouhlasení zastupitelstvem pomoci s větší částí nepokrytých nákladů, a to i přesto, že takový nárůst nákladů v sociálních službách není zohledněn ve stávajícím schváleném rozpočtu.

Stále ještě probíhají intenzivní jednání o nutnosti navýšit finanční prostředky v rozpočtu MPSV na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017. Asociace krajů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb vyčíslily deficit finančních prostředků, který částečně vznikl již neakceptováním navýšení platů v sociálních službách od 1.11.2016, na cca 822 mil. Kč.

Kaňkovský„Na posledním jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny dne 13.7.2017 jsem vyvolal jednání o tomto problému a výbor vyzval paní ministryni Marksovou k urychlenému vyřešení této situace. Doposud ale řešení nalezeno nebylo, paní ministryně ve své odpovědi vyzývá kraje, aby se nezříkaly své odpovědnosti za spolufinancování sociálních služeb. Bohužel se tak jasně ukazuje, že sociální demokracií velmi vehementně prosazovaný převod financování sociálních služeb na kraje má své nedostatky,“ říká poslanec a krajský zastupitel Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Podle poslance Kaňkovského nejsou jasně stanovaná pravidla pro spolufinancování krajů a také měst a obcí.

“ Taktéž politicky nastavené koeficienty pro stanovení dotačního nároku pro jednotlivé kraje se ukazují jako problematické. Věřím, že v novém volebním období dojde k novelizaci zákona o sociálních službách a úpravě nevyhovujících parametrů financování,“ dodal Kaňkovský.

V tuto chvíli ale  ještě nelze podle poslance Kaňkovského rezignovat na navýšení finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb pro tento rok ze strany státu.

„Musíme napnout všechny síly k tomu, aby se potřebné finance našly, protože sociální služby se potýkají s velkými personálními problémy. Pokud by k řešení přes veškerý tlak nedošlo, bude nutné, aby deficit dokryly kraje. Věřím, že v našem kraji v krajském zastupitelstvu v případě potřeby v tomto ohledu najdeme shodu,“ prohlásil Kaňkovský.

Existuje zde ještě další problematická oblast a tím je deficit finančních prostředků na navýšení platů zdravotních sester v pobytových zařízeních sociálních služeb.

V nařízení vlády z 31.5.2017 se hovoří o navýšení platů a mezd zdravotních sester pracujících v třísměnném nebo nepřetržitém provozu v lůžkových zdravotnických zařízeních a v pobytových zařízeních sociálních služeb, bohužel v dotačním titulu Ministerstva zdravotnictví je počítáno s navýšením platů a mezd pouze u zdravotních sester ve zdravotnických lůžkových zařízeních, v sociálních službách nikoliv.

„Přes veškeré kroky směrem k Ministerstvu zdravotnictví zatím tento problém nebyl vyřešen a tak hrozí exodus zdravotních sester z těchto zařízení. Ve spolupráci s vedením Charity České republiky a Asociací poskytovatelů sociálních služeb jsme připravili návrh na změnu v dotačním titulu MZd s tím, že je třeba tento problém vyřešit v co nejkratším období,“ informoval Kaňkovský.

Ministři za KDU-ČSL vyzvali k řešení tohoto problému ministra Ludvíka a premiéra Sobotku.

„Není možné se tvářit,že tento problém neexistuje, je nutné jej co nejrychleji vyřešit, jinak se personální problémy v sociálních službách ještě prohloubí,“ dodal poslanec Kaňkovský.

Peníze od státu i od Kraje Vysočina budou mít všechna zařízení na svých účtech po podpisu smluv, Kraj Vysočina je připraven všechny kroky koordinovat tak, aby k tomu došlo nejpozději na přelomu září a října.

Pro příští rok 2018 pak celkové navýšení platů v sociálních službách znamená celoroční nárůst nákladů o 150 milionů korun.

Navýšení platů zahrnuje prakticky všechny pracovníky v sociálních službách, což v případě krajských sociálních zařízení odpovídá počtu 1034 pracovníků v přímé péči. Kraj Vysočina je zřizovatelem 11 domovů pro seniory a 9 dalších sociálních zařízení (např. ústavy sociální péče).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů