Kronospan oficiálně reagoval na dezinformace o porušování hlukových limitů

V poslední době se ve veřejném prostoru objevují zprávy o údajném šíření hluku z areálu společnosti
KRONOSPAN Jihlava, především v nočních hodinách. Občanský aktivista Milan Matějka už obdržel předžalobní výzvu právníků Kronospanu na ochranu dobrého jména firmy (více zde).

Společnost Kronospan považuje proto za nutné uvést věci na pravou míru: Předně zdůrazňuje, že obě společnosti působící v areálu KRONOSPAN, tedy KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., důsledně plní všechny stanovené limity, ať už se jedná o limity hlukové či o ostatní emisní limity.

„Jsme pod neustálým dozorem kontrolních orgánů a pravidelně probíhají zevrubné kontroly, jejichž součástí jsou měření prováděná akreditovanou laboratoří pomocí kalibrovaných přístrojů a v souladu s předepsanou metodikou,“ uvedl ekolog Kronospanu Rostislav Habán.

Cílem měření je podle Habána zjištění všech typických hlukových situací při provozu areálu KRONOSPAN jako celku s cílem určit, zda dochází nebo nedochází v chráněných venkovních prostorách staveb (což jsou zákonem vymezená území, ve kterých jsou stanoveny hygienické limity hluku) k překračování hygienických limitů hluku pro noční dobu. „Takto naměřené hodnoty a jejich vyhodnocení jsou, na rozdíl od měření laickými přístroji nebo aplikacemi pro mobilní telefon, nezpochybnitelné. Poslední taková kontrola byla provedena v červnu letošního roku,“ informoval ekolog Habán. Habán zdůraznil, že o termínu a rozsahu měření není Kronospan jako kontrolovaný subjekt informován ani dopředu ani v průběhu kontroly.


Výsledek kontrol je podle Krospanu jednoznačný: Žádná z kontrol dosud neshledala překročení stanovených hygienických limitů hluku.

„Nezůstáváme ale u pouhého pasivního dodržování stanovených limitů, nýbrž dlouhodobě hledáme
technická řešení pro snižování hluku z našich provozů. Při svých investicích vždy plně zohledňujeme
ochranu životního prostředí, všechny instalované technologie splňují nejpřísnější normy v rámci
nejlepší dostupné techniky (BAT) a při provozu technologií dbáme na dodržování stanovených
podmínek provozu,“vysvětlil ekolog Habán.

Za účelem snížení hluku Kronospan kapotuje hlučné technologie, instaluje tlumící zařízení v provozních celcích apod.Jde přitom o nákladné investice – pro příklad jen náklady na kapotáž drtiče ZENO dosáhly 15 milionů Kč nebo kapotáže rohových stanic odkorňovačů 20 miliónů Kč.

V médiích i na sociálních sítích odpůrců Kronospanu se však přesto pravidelně objevují videa a záznamy hluku s komentářem, že jsou překračovány hlukové limity.

„Takovéto záznamy považujeme za manipulativní a zavádějící, protože záznamy z těchto amatérských přístrojů jednak nemohou posoudit plnění hlukových limitů a jednak jsou často pořizovány v místech, kde žádné hlukové limity stanoveny nejsou (typicky v oblasti průmyslové zóny),“ konstatoval ekolog Habán.

Žádný zodpovědný podnikatel však podle Habána nemůže připustit šíření nepravd o tom, že údajně porušuje stanovená pravidla.

„Proti šiřitelům takových nepravdivých informací, zvláště pokud je uveřejňují dlouhodobě, pravidelně, nebo i po předchozím upozornění, aby se šíření nepravd zdrželi, se jako řádní hospodáři musíme a budeme všemi právními prostředky bránit,“ dodal ekolog Habán.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů