Kudy povede vnitřní obchvat Jihlavy? Kde bude kruháč na Kosovské?

Záměr výstavby malého městského okruhu propojením ulic Brněnská (kolem Tesca) – Kosovská – Brtnická narazil na nesouhlas majitelů pozemků v místech rozvodné stanice na Kosovské ulici (etapa A).

„Jsme přesvědčení, že bez komunikace Kosovská – Brtnická ztrácí navrhovaný kruhový objezd svůj smysl a byl by jen plýtváním veřejnými prostředky,“ napsal Magistrátu vlastník pozemků Jakub Schebesta.

Pan Schebesta navrhuje umístit plánovaný kruhový objezd včetně jeho napojení na příslušné komunikace na stávající křižovatce ulice Kosovská a spojky Kosovská – Brtnická a využít tedy pozemku s parcelním číslem 518 (k. ú. Pančava), který je již v současné době zastavěn komunikací nižší třídy. Umístěním kruhového objezdu a souvisejících komunikací na toto místo by nebylo v takové míře nutné zabírat nové pozemky pro stavbu dopravní infrastruktury a vyjímat je ze zemědělského půdního fondu. Výrazně by se také zvýšila přehlednost a tudíž i bezpečnost na nepřehledném úseku komunikace. Vzhledem k tomu, že zde již dnes existuje křižovatka, je toto místo vhodnější pro další rozvoj dopravní infrastruktury.

„Je nám velice líto, že město Jihlava jako investor stavby zamýšlí snížit kvalitu bydlení svým občanům, ačkoli by jeho snahou měl být pravý opak. Realizování stavby nám nepřináší žádná pozitiva. Stavba by pouze zvýšila intenzitu dopravy, čímž by celou lokalitu bez chodníků učinila pro chodce ještě více nebezpečnou než doposud, přinesla by zvýšení hluku a dalších zdrojů znečištění, trvale by nám odebrala část pozemku a snížila hodnotu naší nemovitosti,“ napsal jihlavským zastupitelům Jakub Schebesta.

Spojovací komunikace má začínat na okružní křižovatce na ulici Kosovská. Komunikace přechází územím se zpracovaným regulačním plánem Handlovy Dvory a napojuje se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u Tesca.

Komunikace je navržena  s oboustranným chodníkem a cyklostezkou oddělených od komunikace zeleným pásem.

V oblasti s nově navrženou výstavbou, jsou navrženy dvě úrovňové stykové křižovatky s levým odbočovacím pruhem. Jak je patrné z obrázku 8 i z kategorie komunikace jde opět o mětskou komunikaci obsluhující budoucí zastavěné území. Jsou na ni navrženy i zastávkové zálivy pro zavedení MHD.

Odhad stavebních nákladů: Délka cca 1,1 km => 44 milionů Kč.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů