Kult svatého Jana Nepomuckého stvořil i žďárský kostel

Pět hvězd mělo zářilo kolem hlavy svatého Jana Nepomucký při svržení do Vltavy. Číslovka pět se nápadně často objevuje v architektuře kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Zobrazuje dobovou mystiku snah o blahořečení Jana z Nepomuku na počátku přelomu sedmnáctého a osmnáctého století.

Jan Nepomucký – Wikipedie

Geniální architekt kostela sv. Jana Nepomuckého Jan Blažej Sanitini Eichel vytvořil půdorys celé stavby v podobě pravidelné deseticípé hvězdy, kdy pět jejích vrcholů je oblých a pět trojúhelníkových. Kostel má pět vchodů, je zde pět oltářních výklenků, pět kaplí, pětiúhelníky jsou také ve tvarech dlažby. Pět písmen má též latinské slovo tacui – mlčel jsem.

Zelena hora | Žďár nad Sázavou

Jan Nepomucký byl vysokým církvním hodnostářem své doby. Zemřel po tvrdém úderu do obličeje a není vyloučené, že takhle surově praštil generálního vikáře sám král Václav. Mohl použít například hlavici svého meče (podobného incidentu se král dopustil víckrát v životě). Není moc pravděpodobné, že by si něco podobného dovolil v přítomnosti někdo jiný – ledaže by jednal na jeho přímý rozkaz. 

Podle legendy byl Jan Nepomucký prvním mučedníkem, který trpěl za udržení zpovědního tajemství. Byl také patron mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám, zemský patron Čech, Bavorska, patron Habsburského domu i španělského loďstva.

Svatý Jan Nepomucký se stal symbol celé jedné epochy. Řím se ke snahám o svatořečení stavěl zpočátku skepticky. Teprve 15. května roku 1715 pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg úspěšně zahájil beatifikační proces Jana Nepomuckého. V tento den se v Praze poprvé konaly vodní slavnosti Navalis k poctě Jana Nepomuckého. 31. května 1721 papež Inocenc XIII. (1721–1724) prohlásil Jana za blahoslaveného. Následujícího roku byl zahájen kanonizační proces. Kanonizační komise uznala čtyři zázraky, zachování jazyka, jeho naběhnutí a zčervenání, zachránění Rozálie Hodánkové a uzdravení Terezie Veroniky Krebsové. Benedikt XIII. dne 19. března 1729 kanonizační bulou Christus Dominus prohlásil Jana za svatého.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů