Místní energetické koncepce zajímají mnoho starostů Vysočiny

Kdy jindy, než teď? Nejčastější otázkou starostů je: „Jak se správně rozhodnout v otázce energetické budoucnosti?“ A zodpovědné rozhodování by mělo probíhat na základě faktů, nikoliv pouze obchodně – marketingových pobídek. Pak je rozhodování pro zastupitelstva výrazně jednodušší. Místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.

Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem pro samosprávu obce, jak by měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

„Z pohledu starostů však vynakládat finanční prostředky na studie, odborné posudky a další dokumenty může být zbytečně zatěžujícím nákladem rozpočtu. Dnes mají však starostové podporu Ministerstva průmyslu a obchodu v podobě dotační výzvy EFEKT, kde podle velikosti obce mohou získat 85 – 95% celkových nákladů,“ vysvětlila Kateřina Vašků z poradenské firmy Uniconn.

„Dalším klíčovým bodem pro rozhodování jsou příklady dobré praxe, tedy začít komunikovat s obcemi, které již mají zkušenosti s podobnými záměry – např. výstavbou bioplynek, za obcí jim stojí větrná elektrárna, která minimálně ovlivňuje kvalitu života v obci, nebo mají za sebou přípravnou fázi – tedy studie z minulosti, jako např. Městys Luka nad Jihlavou, Obec Jamné a další. Obcí se zájmem o faktické informace a přírodní možnosti na jejich katastrech přibývá a to je velkou příležitostí pro Kraj Vysočina, aby transformaci energetiky využil ve prospěch občanů kraje,“ uvedla poradkyně Vašků.

Dnešní model energetiky Výrobce (elektrárna) – distributor – dodavatel – zprostředkovatel – spotřebitel se podle Vašků může proměnit až na přímý vztah výrobce – spotřebitel, což může zapříčinit dlouhodobou stabilizaci cen energií a dokonce jejich výrazné snížení v celém Česku. „Samozřejmě každý projekt je jiný a každá obec má jiné možnosti, právě proto je důležité fakta prvně posbírat od nezávislých odborníků a pak vyjednat ty nejlepší podmínky pro všechny,“ dodala Vašků.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů