Odtahovkáři píší ministrovi dopravy: Stejné služby bez výběrových řízení?

Spolek odtahových služeb jako odborná profesní organizace zabývající se odtahy vozidel z pozemních komunikací se vyjádřil v dopise ministrovi dopravy Karlu Havlíčkovi k připravované dohodě o spolupráci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Českou kanceláří pojistitelů.

Tato připravovaná dohoda je de facto stejná jako smlouva na zajištění odstraňování překážek na dálnicích a rychlostních silnicích, kterou má nyní ŘSD ČR uzavřenou se svými partnery, kteří vzešli z velmi přísných výběrových řízení, kde tito partneři museli prokázat, že jsou schopni dostát svým závazkům, např. co se týče požadované techniky a dalších standardů.

„Z odborného hlediska proto vůbec nerozumíme tomu, jak je možné, že pro zajištění stejné služby může být uzavřena dohoda bez řádného výběrového řízení s jiným subjektem, který nemusí vlastnit ani jedno odtahové vozidlo,“ píše Spolek.

V této dohodě spatřuje Spolek odtahových služeb mnoho problémů, které na základě dlouholeté praxe nastanou. Jedním z problémů je například absence přímé komunikace mezi subjektem, který bude překážku provozu odstraňovat a správcem komunikace, což je důležité z hlediska domluvy o momentální situaci, která panuje na místě samém, např. na způsobu přijetí k místu nehody. Dalším problémem dohody je, že se odvolává na zajištění činnosti příslušníky Policie České republiky (PČR), ale samotná PČR není signatářem dané smlouvy.

„Nevíme tedy, jak může být zajištěno, že PČR bude tuto dohodu dodržovat, když o dané smlouvě de facto nemusí ani vědět,“ píše Spolek ministrovi dopravy Havlíčkovi.

K jednáním, na základě kterých vznikla dohoda ŘSD s Českou kanceláří pojistitelů, nebyl Spolek odtahových služeb jako odborná profesní organizace přizván. Jednání se podle Spolku odtahových služeb účastní se zástupci zprostředkovatelů (asistenční služby pojišťoven či pojišťovny), kteří jsou vlastněni zahraničními subjekty.

Současní partneři ŘSD ČR z řad odtahových služeb jsou české firmy, které si na základě přihlášení do výběrových řízení vytvořily jasný plán týkající se například zakoupení nemovitostí, speciální vyprošťovací techniky či zajištění personálu pro řádné plnění vysoutěžené smlouvy.

„Tyto české firmy jsou ohroženy výše uvedeným jednáním naprosto stejně, jako v případě, kdy zprostředkovatelé obešli zákon „Memorandem“ uzavřeným dne 9. 9. 2009 na silnice I, II. a III. tříd, kde získali 100% monopol,“ stojí v závěru dopisu Spolku odtahových služeb.

Podle Spolku odtahových služeb se teď připravují „nové odtahové dohody“ na dálniční síť, kde si již v minulosti ŘSD ČR vysoutěžilo společnosti, které odtahy provádějí, a to na základě výběrových řízení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů