Opozice vyzvala starostu Humpolce k rezignaci

Zástupci sdružení nezávislých kandidátů HumpolceGo! opakovaně poukazují na neochotu vedení města řešit nesrovnalosti při kontrole stavebních prací provedených třetí stranou, které byly s vědomím vedoucích představitelů realizovány na pozemcích města bez řádného stavebního povolení.

Vše vyvrcholilo na únorovém zasedání zastupitelstva, kdy starosta města dokonce žádal omluvu od člena Finančního výboru ZM a předsedy
Kontrolního výboru ZM za to, že na tuto problematiku upozornili. Přitom přímo za účasti starosty města byly k původně přislíbenému vyvrácení všech podezření předloženy takové dokumenty, které naopak vyvolaly
ještě další pochybnosti.

„Z pozice předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce a zastupitele plním své zákonné povinnosti. V září loňského roku mi člen Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolce předložil materiál o pokládce inženýrských sítí třetí strany do pozemků města bez patřičných oprávnění. Proto, že se mi na základě dostupných informací jevil celý případ jako závažný, požádal jsem o jeho projednání na schůzi Rady města Humpolce a následné zařazení jako samostatného bodu na plánované zasedání Zastupitelstva města Humpolce. Vše zcela v souladu s obecním zřízením a naším jednacím řádem,” uvedl opoziční zastupitel a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce Tomáš Voplakal.

Vedení města namísto očekávaného zjednání řádné nápravy podle opozice manipuluje na základě nepravdivých informací jednáním celého zastupitelstva a osobně útočí na zástupce opozice, která je přitom v systému fungování samosprávy důležitým a zcela legitimním nástrojem kontroly. Děje se tak navíc v době, kdy má vedení města podle opozice přicházet s konstruktivními návrhy řešení koronavirové krize ve městě.

„Vzhledem k tomu, že od loňského září čelíme nepravdivým a cíleným osobním útokům, že jde pouze o politický boj, nechali jsme si v listopadu 2020 zpracovat znalecký posudek, který naše podezření potvrzuje. Nejsme
již v rovině tvrzení proti tvrzení. Je ve veřejném zájmu, aby se takovéto metody už nikdy neopakovaly,” uvedl člen finančního výboru Zdeněk Rýzner.

Opoziční zastupitelé ze sdružení HumpolecGo! nedávno poukázali také na netransparentní průběh veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro rodinné domy v Panskodomské ul. V samotném počátku díky jejich včasnému zásahu nedošlo k obejití zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel města Humpolec, kdy vedení města informovalo v září loňského roku na zasedání zastupitelstva o záměru přidělit zakázku v hodnotě 1,9 mil. Kč napřímo jednomu uchazeči, bez řádné soutěže.

Navíc opozice upozornila na následnou manipulaci s faktickým průběhem, kdy místostarosta pro investice údajně nepravdivě informoval o průběhu procesu na webových stránkách města, Facebooku a v Parlamentních listech.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů