Povolání vojenských záložníků do nemocnic není pro hejtmana Vysočiny jednoduché

Současný nedostatek zdravotnického personálu může řešit vedle nasazení profesionálních vojáků i nasazení Aktivních záloh Armády České republice.

Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí ozbrojených sil ČR. Pro plně profesionální Armádu ČR je nezbytná a představuje pojítko mezi vojenským a civilním světem.

„Povolání aktivních záloh je jednou z variant, jak řešit náročné krizové situace, nejde ale o jednoduchý nástroj, nasazení této složky Armády je přesně upraveno vlastními předpisy, je náročné na uvolňování jednotlivých osob, mimo jiné navíc podmíněno jejich osobním souhlasem a limitováno dobou možnosti jejich nasazení. Platí, že spolupráci s touto složkou nevylučujeme,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek.

Loni na jaře schválilo Krajské zastupitelstvo Vysočiny dar milionu korun na nákup služebního vozidla pro Aktivní zálohy. Otázka pomoci Aktivních záloh svému Kraji Vysočina je tak citlivou záležitostí krajské politiky.

Žádost Armády České republiky o dar milion korun na služební automobil

Zveřejnil(a) Obcasnik.eu dne Pátek 3. dubna 2020

Vyjádření Armády ČR k možnosti a způsobu povolání Aktivních záloh poskytla plk. Magdalena Dvořáková

1.)     Kdo může povolat / vydat rozkaz pro nasazení Aktivní zálohy do nemocnic Vysočiny?
Vláda České republiky v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a § 12a a § 13 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování může povolat vojáky v Aktivní záloze (AZ) k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-COV-2.

2.)     Jak by probíhal nástup záložníků?
Na základě stanoveného počtu v usnesení vlády by Generální štáb rozhodl o jednotkách apočtu vojáků v AZ k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-COV-2. Nástup by probíhal standardní cestou, jakou nastupují vojáci v AZ na jakékoli vojenské cvičení, tedy formou povolávacího rozkazu.

3.)     Co je důležité zmínit v tématu nasazení Aktivní zálohy do nemocnic Vysočiny?
Vláda České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru nedávno projednala a schválila  změnu svého původního nařízení o povolání vojáků AČR k plnění úkolů posílení Policie České republiky a Integrovaného záchranného systému. Na základě tohoto nařízení jsou AČR vyčleňovány volné síly a prostředky.
Dokud není kapacita VZP určených k vyčlenění vyčerpána a není jejich nasazením snížena obranyschopnost České republiky a ani není ohroženo plnění mezinárodních závazků, tak není zatím nezbytné povolávat vojáky v aktivní záloze. Pokud by bylo pro plnění úkolů Armády České republiky  v současné krizové situaci potřebné nasadit vojáky v aktivní záloze, je Ministerstvo obrany České republiky připraveno navrhnout vládě České republiky jejich povolání.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů