Právník Brzkova: Ať vláda trvá na kompletním průzkumu těžby uranu na Vysočině!

stop tezby BrzkovObce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov –Horní Věžnice žádají ministra průmyslu Jana Mládka a ministra ministra životního prostředí Richarda Brabce před povolením těžby o provedení kompletního geologického průzkumu.

Těžba uranu má být prováděna v hustě obydlených oblastech Kraje Vysočina.

 

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice žádají před povolením těžby o provedení kompletního geologického průzkumu. Brzkov, Polná, Přibyslav a Věžnice si najal právní služby žďárského právníka Luboše Klimenta.

„Dotčeným obcím a městům se v minulosti dostalo opakovaného ujištění, že v rámci povolení této těžby bude postupováno dle platných právních předpisů a veškerá rozhodnutí budou podložena všemi nezbytnými podklady,“ uvedl právní zástupce obcí Luboš Kliment.

Tímto zásadním podkladem pro povolení těžby je podle právníka Klimenta kompletní geologický průzkum. Potřeba kompletního geologického průzkumu je opakovaně uváděna v materiálech předložených Vládě ČR a zpracovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a státním podnikem DIAMO, a dále také v materiálech Kraje Vysočina k této problematice. „Nelze také odhlédnout od toho, že těžba této radioaktivní látky má být prováděna v hustě obydlených oblastech a ve vzdálenosti nepřesahující 15 km od měst Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Vytěžená ruda má být následně přepravována třemi okresy Kraje Vysočinou z Brzkova přes Přibyslav do Rožné k dalšímu zpracování,“ podokl právník Kliment.

Z informací státního podniku DIAMO, který má vlastní těžbu uranu provádět, však vyplývá, že v rozporu s výše uvedeným již byl vypracován návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov o rudní uzel Věžnice s tím, že bude na Ministerstvo životního prostředí podána žádost o vydání rozhodnutí v této věci.

S tímto postupem dotčené obce a města nesouhlasí a obrátili se společně na minista životního prostředí Richarda Brabce a ministra průmyslu Jana Mládka, CSc.,  které žádají o provedení kompletního geologického průzkumu dle platných právních předpisů.  Zájmy DIAMO jako těžařské firmy jsou naprosto odlišné od zájmů dotčených měst a obcí. Obce a města jsou v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území zcela pominuty a nemají jakoukoli možnost hájit zájmy nejen svých občanů.

„Teprve po kompletního geologického průzkumu žádají by  měla být vydávána jakákoli rozhodnutí,“ dodal právník Kliment.

Tyto žádosti jsou pro dotčená města a obce jedinou možností, jak dosáhnout provedení kompletního geologického průzkumu, neboť účastníkem řízení o rozšíření chráněného ložiskového území je pouze navrhovatel (DIAMO, státní podnik).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů