Příprava Digitálně technické mapy Vysočiny pokračuje

Důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy novostaveb a zrychlení stavebních řízení jsou Digitálně technické mapy. Digitálně technickou mapu kraje Vysočina můžeme charakterizovat jako informační systém, který je zdrojem garantovaných prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnosti a prostorových služeb nad těmito daty, které jsou všeobecně využitelné pro výkon veřejné správy a partnerů projektu.

Základní vlastností prostorových dat v digitálně technické mapě je garance jejich kvality, kterou zajišťují pořizovatelé dat (geodeti a správci sítí). Z hlediska obsahu jsou v datovém fondu digitálně technické mapě vedeny prvky povrchové situace, prvky nadzemních a podzemních staveb, mezi které patří především vedení inženýrských sítí.

Do partnerů digitálně technické mapě řadíme zejména města, obce, správce technické infrastruktury (správce sítí) a správce dopravní infrastruktury, které působí na území kraje.

Krajské Digitálně technické mapy jsou součástí eGovernmentu ČR, v rámci kterého poskytují referenční údaje o objektech reálného světa (stavbách, přírodních prvcích apod.). Projekt je proto podporován jak ze strany centrálních orgánů státní správy (např. Ministerstvem vnitra, ČÚZK), tak ze strany významných správců sítí (CETIN, ČEZ, GridServices – RWE). Realizace DTM Kraje Vysočina je proto dalším logickým krokem pro rozvoj služeb eGovernmentu v regionu.

Ze strany Kraje Vysočina, měst a obcí v regionu bude Digitálně technická mapa využívána zejména při rozhodovacích procesech a správních činnostech, které budou vyžadovat prostorová data a informace o povrchové situaci a inženýrských sítích. Dále bude
Digitálně technická mapa využívána jako zdroj referenční dat a služeb pro evidenci pasportů (dopravy, majetku,…) a vedení agendových informačních systémů. Služby Digitálně technická mapa jsou běžně využívány při řešení životních situací občanů.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů