Běhounek (ČSSD): Po odmítnutí smluv VDV obcemi nemá samospráva kraje moc variant řešení

(Autor je hejtmanem Kraje Vysočina) Kraj Vysočina v posledních letech výrazně investoval do dopravní obslužnosti ve smyslu postupného přebírání některých spojů objednávaných dříve obcemi pod svou vlastní objednávku, ale i přebíráním komerčních spojů od jednotlivých dopravců, které ve výsledku suplovaly dopravní obsluhu území. Tím došlo k navýšení objednávky drážní dopravy a linkové dopravy z cca 15,8 mil. km na cca 20 mil. km za rok.

Netvrdil bych rozhodně, že přebírání závazku od obcí bylo ze strany kraje chováním chytrého lišáka, ale spíše chováním dobrého partnera, který chce budovat společný jednotný systém dopravy a to samé očekává od obcí.

Úpravy a s tím spojené změny jsme realizovali s odkazem na návrhy projednané s odbornou veřejností a se zástupci obcí Kraje Vysočina v roce 2018 a dle možností daných dopravců.

Díky projektu Veřejná doprava Vysočiny, který je teprve na svém počátku, se už na krajských spojích podařilo, krom již zmíněných změn v jízdních řádech a navýšení objednávky kraje, zavést krajský tarif VDV, který umožňuje využít přestupní jízdenku. Díky jízdence VDV může cestující v rámci své cesty využít jednu jízdenku bez rozdílu, zda použije vlak Českých drah anebo linkový autobus pod objednávkou kraje.

Nyní aktivně domlouváme podobu integrace MHD Třebíč s tarifem VDV tak, aby cestující od podzimu 2020 mohl využít i přestup na MHD Třebíč v rámci časové platnosti jízdního dokladu VDV. Dalším krokem bude spuštění dispečinku, možnosti platby bankovní kartou atd. A cestou postupného sjednocení a zkvalitnění regionální dopravy se chce Kraj Vysočina ubírat i v budoucnu.

Dopis, ve kterém byly všechny obce Kraje Vysočina vyzvány k poskytnutí příspěvku na provozování veřejné dopravy, byl jen dalším z logických kroků. Inspirací nám k tomu byly jiné kraje České republiky, ve kterých je již příspěvek na veřejnou dopravu běžnou součástí rozpočtu obcí. Vnímáme rozdílné reakce na danou výzvu, ale pochopte prosím, že kraj musí v tomto případě postupovat plošně, bez rozdílu.

Závěrem jen uvedu, že když obce dané smlouvy odmítnou, tak samospráva kraje nemá moc variant řešení. Buď dojde k požadavku, v objemu chybějících finančních prostředků od obcí, omezit objednávku dopravní obslužnosti území kraje – z pozice vedení kraje však dané řešení nedoporučujeme, ve výsledku by na něj doplatil cestující.

Současně v rámci redukce by se jednalo o úsporu jen variabilních nákladů dopravců (fixní náklady by musel kraj nadále financovat), a proto, aby došlo k požadované finanční úspoře v rozpočtu, tak by muselo dojít k mnohem větším redukcím spojů. Pravděpodobnější je varianta, že bude muset dojít k dorovnání požadovaného příspěvku od obcí ze strany kraje za současného snížení dotačních prostředků, které kraj poskytuje obcím.

Chápu, že daný požadavek o poskytnutí příspěvku obcí je pro mnohé obce novinka, ale v jiných krajích je to již mnoho let zaběhlý režim a věřím, že ve výsledku najdeme řešení, které bude výhodné pro cestující, tj. pro obyvatele obcí našeho kraje. Z důvodu projednání materiálu v orgánech kraje budeme očekávat reakce obcí v termínu do konce července. Daný příspěvek obcí není na konkrétní spoje, ale na celkový systém VDV, tj. na objednávku spojů po všechny dny včetně víkendů, jednotnou jízdenku pro cestující nebo například dispečink.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů