Příspěvkové organizace Vysočiny hlásí platební neschopnost po krachu SBERBANK

Pětačtyřicet milionů korun nutně potřebují krajské organizace Vysočiny na přežití. Podle informací serveru Občasník devět příspěvkových organizací Kraje Vysočina nemůže dostát svým finančním závazkům.

Všechny účty těchto organizací byly ve SBERBANK, která náhle ukončila činnost na konci února. Dalších šest příspěvkových organizací mělo ve zkrachovalé bance část svých finančních prostředků.

Celkem patnáct finančních organizací požádalo Kraj Vysočina jako zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Návratná finanční výpomoc bude použita na nezbytně nutné  provozní výdaje v souvislosti s neschopností Sberbank CZ dostát svým závazkům.

Například Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace je schopna, po zaslání příspěvku na provoz a zálohových plateb na projektovou činnost, překlenout, v omezeném provozu, vzniklou situaci a dostát svým závazkům.

Psychocentrum – manželská a předmanželská poradna nemá ani na výplaty svých zaměstnanců. Na úhradu platů a zákonných odvodů za měsíc únor a nezbytných výdajů (energie, nájem) potřebuje okamžitou pomoc Kraje Vysočina ve výši jeden a půl milionu korun.

Ve Sberbank jsou zablokovány i vybrané zálohy studentů jihlavského gymnázia na lyžařský výcvik a terénní vyučování. Do konce letošního roku tak jihlavské Gymnázium potřebuje před tři miliony korun i na evropské projekty Erasmus+ určené na ubytování, cestu, pobyt a jazykové kurzy v zahraničí.

Jihlavská obchodní akademie má ve SBERBANK zablokované finanční prostředky od studentů za nájem a stravu na internátě. Obchodní akademie nemá finanční prostředky ani na platby za provozní služby. Do konce roku 2022 potřebuje přes osm milionů korun o které žádá svého zřizovatele.

Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín potřebuje přes dva miliony korun na potraviny, lyžařský kurs studentů a výdaje na zajištění provozu školy po krachu SBERBANK.

I příspěvková organizace Kraje Vysočina pro zajištění služeb v oblasti cestovního ruchu Vysočina tourism hlásí Kraji Vysočina neschopnost dostát svým závazkům a žádá na měsíc březen o půl milionu korun. Vysočina tourism nemá „na výplaty“ svých zaměstnanců.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů