Radní Jihlavy odpustili dluh opakované dlužnici

Radní města Jihlavy schválili prominutí dluhu – poplatku a úroku z prodlení ve výši 19.951 Kč vyčísleného za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby za užívání obecního bytu v jednom z domů na Masarykově náměstí.

Radní města rozhodli o odpuštění dluhu v posledním možném okamžiku, dlužné částky nad dvacet tisíc korun už spadají do kompetence zastupitelů města.

Radní města odpustili dluh s jasným vědomím, že dlužnice jako nájemkyně městského bytu porušuje hrubým způsobem své povinnosti vyplývající z platné nájemní smlouvy uzavřené dne 02.05.2012 tím, že opakovaně nehradí nájemné a zálohy na služby ve sjednané výši a sjednaných termínech. Byla několikráte upomínána, aby dlužné nájemné a zálohy na služby uhradila. Na multidisciplinárním týmu tato záležitost řešena opakovaně (spolupráce majetkového odboru, ekonomického odboru a odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy ). Jmenované byla, po upomínce zaslané Ekonomickým odborem zaslána výzva v červenci výzva s upozorněním na možnost ukončení nájemní smlouvy. I přes tuto výzvu nájemkyně neuhradila dlužné nájemné a zálohy na služby ve stanoveném termínu a neuhradila příslušenství dluhu, tedy poplatky a úroky z prodlení, vyčíslené za pozdní úhrady nájemného ve výši 19.951 Kč.

Odbor sociálních věcí v rámci své působnosti spolupracuje se jmenovanou od roku 2013. Od roku 2014 byla intenzívně a opakovaně s klientkou probírána problematika neplacení nájemného a úhrady dlužných částek. Z vlastní iniciativy jmenovaná problémy s bydlením neřeší, k řešení dochází až pod tlakem okolností, kdy jednorázově část závazku uhradí. Průběžně navržené postupy a doporučení odboru sociálních věcí klientka zpravidla nedodržuje, ale přesto deklaruje zájem si současné bydlení udržet. Odbor sociálních věcí v průběhu spolupráce se jmenovanou vyčerpal všechny možnosti sociálního působení na klientku.

Majetkový odbor nedoporučil radním města prominutí dluhu dle návrhu usnesení a doporučil uzavření splátkového kalendáře.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů