SFŽP kývnul na změnu fázování projektu kanalizace na Třebíčsku

Projekt odkanalizování místních částí města Třebíč a obce Okřešice má odsouhlasenou změnu fázování projektu.  Projekt se týká kanalizace v severní části Třebíče – Račerovice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Řípov.  Letos na jaře místní vodárenský svazek zastavil už vysoutěžený projekt. Ukázalo se, že na něj nemá peníze. Nabídky stavebních firem na zhotovení díla byly od stopadesáti milionů korun výše, vodárenský svaz obcí počítal s investicí kolem sto šestnácti milionů korun za stavební práce. Řešením tak bylo rozložení investice do více fází. „Zatím to nepřišlo datovou schránkou, máme o tom informace jenom v ústní rovině,“ řekl tajemník třebíčského vodárenského svazku Karel Nedvědický.

fb

Letos Řípov, příští rok Okřešice

Jednoduše řečeno souhlas Státního fondu životního prostředí znamená změnu pořadí staveb vodárenské infrastruktury. Letos se bude stavět na katastru Řípova, Okřešice přijdou na řadu příští rok. V rámci realizace veřejné zakázky bude realizováno propojení výtlačných a gravitační kanalizačních řadů Račerovice-Okřešice, Okřešice-Budíkovice, Budíkovice-Pocoucov, Pocoucov-Třebíč a Ptáčov-Třebíč a napojení kanalizace do veřejné stokové sítě města Třebíče s následnou likvidací odpadních vod na centrální ČOV Třebíč. Stavební práce by měly probíhat přibližně od dubna do října roku 2015, v další fázi do konce roku 2016.

Co Třebíč?

Pro budoucnost projektu je velkou neznámou postoj města Třebíč. „Pokud budou příští rok tvrdší finančí podmínky, muselo by se k tomu město Třebíč postavit,“ řekl tajemník svazku Karel Nedvědický.

Vyjádření města Třebíč

Odkanalizování místních částí se připravuje již více než deset let. Je to rozsáhlá akce, čítající 10 staveb, které musí koordinovaně vzniknout. Snažili jsme se dostat dotaci z tzv. fázovací výzvy na přechodu dvou dotačních období. V původním plánu bylo do první fáze zařazeno 9 staveb, desátá byla zařazena do fáze druhé. Svazek obcí Vodovody a kanalizace po zastavení vysoutěženého původního záměru požádal o přefázování, to znamená změnu struktury daných fází projektu. Aktuálně by tedy jedna stavba (kanalizace Řípov)měla vzniknout v první fázi, to je v letošním roce a předpokladem je, že bude placena z dotačních peněz minulého platebního období. Ostatních 9 staveb je zahrnuto do fáze druhé, která je dotována už v novém plánovacím období a bude řešena během následujících dvou let. Oproti původnímu plánu město zaplatí vyšší podíl spoluúčasti. Je to ovšem jediná šance, jak v obcích kde není splašková kanalizace moderní kanalizaci vybudovat. Nové platební podmínky nejsou ještě propočítány, jelikož jsme ještě ani neobdrželi oficiální informaci o odsouhlasení změny fázování projektu. Město je ale hlavním iniciátorem a rozhodně se ke spuštění celé akce staví čelem.
Irini Martakidisová, tisková mluvčí města Třebíč

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů