Starosta Kamarád (Přibyslav): „Nelze děti učit ctít předpisy, které sami nedokážeme dodržovat“

Vážení sousedé, občané, i všichni ostatní,

kteří jste ve včerejších médiích zaznamenali zprávu o nerespektování trvalého používání roušek v Základní škole Přibyslav, omluvte mne, že bude dnešní text delší než obvykle, ale považuji za nutné vám detailně popsat, proč rada města po dohodě s ředitelkou Základní školy Přibyslav přistoupila k přijetí usnesení rady města č. 182/2020 které doslovně zní:

„Rada města doporučuje ředitelce Základní školy Přibyslav, IČO 70944938, paní Mgr. Jaroslavě Janů, aby při výkonu funkce statutárního orgánu Základní školy Přibyslav rozhodla o tom, že počínaje dnem 18. 9. 2020 nebude v Základní škole Přibyslav aplikováno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. ČR MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. 9. 2020, ve věci užívání roušek žáky v rámci výuky na 2. stupni a všem žákům školy včetně žáků 2. stupně bude umožněno absolvovat výuku tak, že v době vyučování nemusí ve třídě nosit ochranné prostředky dýchacích cest při bezkontaktních aktivitách, při zachování všech ostatních opatření.“

Dále rada doporučila, aby pak následně paní ředitelka informovala rodiče o tom, jak bude zabezpečena bezpečnost výuky na druhém stupni v podmínkách ZŠ Přibyslav tak, abychom neohrožovali zdraví žáků, ať již nebezpečím nákazy či celodenním nošení roušky. Už od jarních měsíců jsme zasypáváni, nejen na radnicích, nejrůznějšími opatřeními, která mají zabránit šíření Covid-19. Ačkoliv jsme velmi často pochybovali o jejich smysluplnosti a účinnosti, přesto jsme je respektovali a uplatňovali. Navíc jsme implementovali velmi tvrdá pravidla pro provoz v našem domě s pečovatelskou službou a nabídli zdarma služby nákupu a dovozu obědů všem ohroženým skupinám obyvatel.

Když jsme se dozvěděli ve čtvrtek 17. 9. 2020 o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a o nařízení zavést po dobu celé výuky na 2. stupni ZŠ nošení roušek s uvedenými výjimkami, došli jsme k závěru, že krom toho, že je toto konkrétní opatření nerealizovatelné bez možných dopadů na zdraví dětí, je i nepřiměřené a právně nevymahatelné. Proto se v ranních hodinách sešla mimořádně Rada města Přibyslav, která přijala výše uvedené usnesení. V souladu s ním pak postupovala ředitelka školy.

Ano, mohli jsme jít cestou, která se bude zdánlivě tvářit, že ministerské opatření akceptujeme, a přitom nechávat žáky nosit roušky stažené pod nosem, případně se odvolávat na jejich zdravotní stav, který neumožňuje roušku nosit. Mohli jsme také riskovat zdraví našich dětí a důsledně používání roušek vyžadovat tak, aby se sedm vyučovacích hodin dusili v roušce, aby si tu osmou z plna hrdla zazpívali bez roušek… Domníváme se však, že to není cesta, kterou máme jít při výchově našich dětí, domníváme se, že i ministerstvo může vydávat pouze předpisy, jež jsou v souladu s naší právní praxí.

Těch důvodů, proč je takovéto použití roušek nerealizovatelné, je více. Prvním je vůbec ten, ke komu je toto opatření směřováno, tedy žáci ve věku 11 – 16 let, kteří ani při nejlepší vůli nejsou schopni samostatně s rouškami nakládat dle pokynů Světové zdravotnické organizace tak, aby jejich použití bylo bezpečné pro ně i druhé. Dalším důvodem je fakt, že většina dětí v naší škole užívá látkové roušky, které umožňují kvalitní dýchání daleko hůře než roušky zdravotnické a je třeba je často měnit; pokud tomu tak není, může dojít ke zdravotním komplikacím. Žádný z učitelů nemá zároveň podklady o detailech zdravotního stavu žáků tak, aby po žácích mohl celodenní nošení roušky vymáhat.

V neposlední řadě jsou to i důvody pedagogické. Covid-19 se jednoho dne objeví určitě i v naší škole. Je tomu tak už na mnoha školách v okolí, je tomu tak i v běžném životě. Během dnešního a včerejšího dne mi byla zrušena dvě pracovní setkání právě z důvodu tohoto onemocnění. A odvažuji se tvrdit, vzhledem k tomu, že se toto onemocnění již i u nás ve městě, byť sporadicky, objevuje, že tomu tak nebude díky tomu, že naši žáci nepoužívají při zajištění všech bezpečnostních opatření celodenně roušku. Věřím, že naše rozhodnutí je učiněno podle práva a že nelze vystavit naše děti nebezpečí celodenního omezení prostřednictvím roušky, byť se o to pokouší ministerstvo. Přestože jsme neusilovali o medializaci našeho rozhodnutí a na veřejnost se dostalo díky zveřejňování usnesení rady na našich webových stránkách, považuji za nutné náš krok chápat jako ochranu zdraví našich dětí, ale i jako vymezení hranic vůči státní zvůli.

Některá politická rozhodnutí v životě nejsou jednoduchá a vyžadují politickou odpovědnost. Rád bych tímto poděkovat členům rady našeho města a paní ředitelce. V Přibyslavi snad ještě věříme, že kromě zdravého těla je důležitý i zdravý rozum.

AKTUALIZOVÁNO: Bezpečnostní rada Kraje Vysočina „bude ladit“ další úřední postup v Přibyslavi (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů