Sto šedesáti metrové větrníky mají vyrůst na lesním pozemku jen deset kilometrů od metropole Vysočiny

Další malá obec na Vysočině posuzuje nabídku na výstavbu větrných elektráren. Tentokrát jde o katastr obce Smrčná, tři větrné elektrárny mají být uvedeny do provozu už roku 2028. „Jde o lesní pozemky, které máme ve spoluvlastnictví s městysem Štoky,“ naznačil starosta Smrčné Josef Nechvátal.

Projekt s názvem VTE Štoky/Smrčná počítá s umístěním větrné elektrárny Vestas s výkonem 7,2 MW na stožáru o výšce kolem sto šedesáti metrů. Turbína začína pracovat při rychlosti větru 3 m/s a pracuje až do maximální rychlosti větru je 24 m/s. Průměr rotoru vestas v162-6.0 Enventus je 162 m. Oblast rotoru činí 20,612 m². Větrná turbína je vybavena třemi rotorovými lopatkami.

Umístění větrného parku je zhruba na 109. km dálnice D1. Na rozdíl od jiných projektů větrných elektráren „na zelené louce“ počítá projekt větrného parku Štoky/Smrčná s vyjmutím lesních pozemků pro výstavbu větrných elektráren.

V této souvislosti je nutno zmínit, že lesní zákon zdůrazňuje povinnost při projektování staveb a pořizování územně plánovací dokumentace dbát zachování lesa. Jinak řečeno, je nutno hledat taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější . Jestliže plánovaná stavba má být umístěna do padesáti metrů od okraje lesa (bez ohledu na to, zda je tento les ve vlastnictví stavebníka či někoho jiného), i zde musí stavebník získat souhlas státní správy lesů.

Státní podnik Lesy České republiky, s. p., při hospodaření na vlastních pozemcích důsledně dbá na zachování lesa. S odnětím lesních pozemků pro jiné využití souhlasí jen ve výjimečných případech. Jedná se především o situace, kdy je nutno lesní pozemek využít pro stavby v celospolečenském zájmu, jako například čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, protipovodňová opatření, telekomunikační zařízení apod. Za každých okolností se hledá takové řešení, aby rozsah záborů lesních pozemků byl co možná minimální a z hlediska hospodaření na sousedních lesních pozemcích co nejšetrnější. 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů