SVAK nepřijde, usmiřovací vodárenská schůzka v Lukách se odkládá

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko nepřijde na mediační setkání s bývalými členy v Lukách nad Jihlavou, kteří se domáhají vydání vodárenského majetku, ale nebrání se další schůzce v prostorách SVAKu nebo na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

Svazek neklade žádné požadavky ve vztahu k účasti konkrétních osob na straně obcí Loucka na jednání a nemá problém, aby se jednání účastnil i bývalý starosta Luk na Jihlavou pan Wölfl a právní zástupci provozovatele městysu Luka nad Jihlavou, kteří zastupují též obce. Stejně tak ovšem očekává, že ani obce nebudou klást žádné podmínky a požadavky ohledně toho, koho si Svazek může či nemůže na jednání přivést. Jednání se podle původních informací neměl účast zástupce smluvního provozovatele Svak Jihlavsko – Vodárenská a.s.

Případného mediačního jednání se tedy zúčastní i zástupci VAS, neboť otázka provozování je
pro Svazek, průběh jednání a jeho výsledek zásadní. Ostatně právní zástupci provozovatele
společnosti Vodovody a kanalizace Loucko s.r.o., která je provozovatelem Luk nad Jihlavou,
budou jednání též přítomni.

Obce se navíc domáhají nájemného, které VAS platí Svazku, předmětný majetek je zatížen nájmem ve prospěch VAS, apod. VAS a jeho právní zástupce se účastnili též jednání o narovnání vztahů s městem Jihlavou a jejich účast na jednáních byla pro úspěch těchto
jednání zcela zásadní a bez její účasti by narovnání nemohlo být dosaženo.

Na prosincové valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko též zazněl požadavek na účast členských obcí Svazku na případných jednáních s vystoupivšími obcemi Loucka. Vzhledem k tomu, že jednání čtyř vystoupivších obcí Loucka údajně dlouhodobě poškozuje nejen Svazek, ale zejména jeho pětadvacet členských obcí, Svak Jihlavsko požaduje, aby se jednání s obcemi Loucka a krajským úřadem mohly zúčastnit i zástupci členských obcí, které o tuto účast budou mít zájem.

Vzhledem k tomu, že není proveditelné zajistit účast zástupců členských obcí na jednání s obcemi Loucka dne 20. 12.2023 v Lukách nad Jihlavou, omluvil se Svak Jihlavsko z účasti na tomto jednání. Očekává, že bez účasti Svazku nedává toto jednání smysl a nebude se jej účastnit ani zástupce Krajského
úřadu kraje Vysočina.

Případná účast zástupců krajského úřadu na tomto jednání bez účasti Svazku by mohla zavdávat pochybnost o nepodjatosti krajského úřadu.

O konání vodárenské schůzky z údajné iniciativy Krajského úřadu nevěděl ani hejtman Kraje Vysočina ani ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů