VÍME PRVNÍ: SVAK stáhl vodárenskou žalobu, sto třicet milionů zůstává v Jihlavě

peníze vodaSvaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko stáhl počátkem října soudní žalobu proti Statutárnímu městu Jihlava ve které se domáhal vrácení částky přes sto třicet milionů korun, které musel vyplatit na základě rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina.

Jde o plnění rozhodnutí z jednání 49. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko ze dne 7. 5. 2013. Podle znění  stanov Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko musí být finanční vypořádání vystupující obce provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne zániku členství, v daném případě do 31. 1. 2013.  SVAK opětovně namítal nedostatek pravomoci a věcné příslušnosti krajského úřadu v této věci, když tvrdil že se nejedná o spor z veřejnoprávní smlouvy.

Krajský úřad pak odvodil  svou pravomoc řešit spory mezi obcemi obce právě z titulu veřejné smlouvy, což se SVAK snažil zpochybnit soudními žalobami. Zároveň tlačil na změnu vodárenského vyjednavače a náměstka primátora Jihlavy Jaromíra Kaliny (více zde) ve sporech se SVAKem.

Soudní žaloba na nicotnost a prohlášení rozhodnutí Krajského úřadu za neplatná u Městského soudu v Praze neuspěla. Následně Ministr vnitra upravil  rozhodnutí ministerstva vnitra v duchu soudního verdiktu (více zde).

Změnou tohoto rozhodnutí pak civilní žaloba s nárokem na vrácení sto třiceti milionů korun rázem ztratila smysl, proto ji vodárenský svazek vzal zpět.

Nad vodárenským svazkem se ale vznáší povinnost uhradit palmáre právníkům Jihlavy, kteří hájili několik let zájmy města v soudním sporu. Jihlava jako žalovaná strana sporu navrhuje, aby Okresní soud v Jihlavě na základě zpětvzetí žaloby řízení zastavil, aby rozhodl o povinnosti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko uhradit žalovanému městu Jihlava náklady řízení v celkové výši 713.512,80 Kč včetně DPH.

Právníci Jihlavy argumentují i vyjádřením člena představenstva SVAKu Jihlavsko Jindřícha Skočdopoleho na jednání zastupitelstva Polné. „Jednání s Jihlavou byly čtyři, prvně vypadaly velmi vstřícně, další jednání se blokují tím, že právník Jihlavy řekl, že na rozhodnutí Ministra vnitra udělají rozklad,“ řekl zastupitelům starosta Skočdopole (více zde).

Z tohoto postoje jmenovaného Skočdopole podle vyjádření Statutárního města Jihlava jasně vyplývá, že pro žalobce slibně vypadající jednání se žalovaným za situace, kdy došlo k prohlášení nicotnosti a SVAK Jihlavsko se tak mohl cítit „na koni“, byla zhacena právě díky důslednému a kvalitnímu právnímu zastoupení města Jihlavy jako žalovaného.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů