(Tisková zpráva) Kronospan: Výroky jihlavského náměstka Zemana (TOP09) jsou nepravdivé

Dne 9. srpna 2020 byl v internetovém deníku Jihlavská drbna zveřejněn článek Budeme žádat o zpřísnění limitů pro Kronospan, říká jihlavský náměstek Zeman. V tomto textu náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman tvrdí, že Kronospan se účelově rozdělil na dva subjekty (KRONOSPAN CR a KRONOSPAN OSB), čímž rozdělil také integrovaná povolení a má tedy v rámci limitů dvojnásobný komfort.

Výše uvedený výrok náměstka Zemana je zcela nepravdivý, ničím nepodložený a společnost Kronospan se proti němu důrazně ohrazuje.
Skutečnost, že roku 2004 byla z obchodních důvodů vedle stávající společnosti KRONOSPAN CR (vyrábějící dřevotřískové desky – DTD) založena společnost KRONOSPAN OSB (vyrábějící OSB desky), nemá význam ve vztahu k limitům stanoveným v integrovaném povolení.

Podle právních předpisů – zejména zákon o integrované prevenci – jsou emisní limity stanoveny na každý jednotlivý technologický zdroj, nikoli na společnost. Tedy například limity pro vypouštěné látky jsou stanoveny zvlášť na každý komín. Emisní limity a další závazné podmínky
provozu zařízení stanovuje příslušný úřad a při jejich posouzení vychází z posudku odborně způsobilé osoby a z toho, aby zařízení dodržovalo mezinárodně uznávané standardy BAT (best available technology). Podle standardů BAT musí zařízení pracovat na nejúčinnějších a nejpokročilejších
dostupných technologiích.

Stambera.cz

Tedy, stejné limity by platily i v případě, že by existovalo jediné integrované povolení, v rámci něhož by byly řešeny oba provozy Kronospan. Jinými slovy, i kdyby bylo možné sloučit integrovaná povolení vydaná pro provozy DTD a OSB, šlo by pouze o administrativní sloučení dvou dokumentů v jeden, bez jakékoli návaznosti na stanovené limity.

Společnosti KRONOSPAN CR a KRONOSPAN OSB nedostávají žádné úlevy na limitech tak, jak tvrdí náměstek Zeman. To, že veškeré předepsané limity plní, je důsledkem nepřetržitých rozsáhlých investic do nejmodernějších dostupných zařízení. Plnění předepsaných limitů je podrobováno průběžné kontrole všech orgánů státní správy, odpovědných za životní prostředí
a zdraví obyvatel.

Zároveň platí, že pokud dojde k jakékoliv podstatné změně ve výrobě, technologii, surovině apod. v kterékoliv ze dvou jmenovaných výrobních společností, je vliv této změny posuzován v kontextu vlivu celého areálu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Tak se tomu děje například
u současně projednávaného záměru Zavedení recyklovaného dřeva do OSB, ekologizace výroby včetně redukce skleníkových plynů. Proces EIA, kterému tento záměr podléhá, je posuzován na základě dokumentace hodnotící vliv záměru v rámci celého areálu.

Znovu tedy opakujeme, že v kontextu výše uvedených skutečností, jsou výroky pana náměstka Zemana nepravdivé a záměrně či z neznalosti manipulují s veřejným míněním.

Ing. Sylva Krechlerová, Ing. Martin Dvořáček
jednatelé KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů