Útisk v Popicích? Magistrát řeší starosti s vodovodem

Situace části obyvatel osady Popice v lokalitě Na Kopci naplňuje alespoň zčásti indicie možného trestného činu útisku. V lokalitě Na Kopci stojí satelitní městečko s odhadem kolem šedesáti rodinných domků. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou ze soukromého vrtu. Po úmrtí investora vydražil vodovod i příjezdovou komunikaci místní investor.

V nařízené dražbě přeplatil Magistrát města Jihlavy, který měl na koupi vyhrazený limit půl milionu korun.

Investor měl možná pocit, že může s vodou obchodovat dle svého vlastního uvážení a prodávat ji koncovým spotřebitelům.

Aby se majitelé rodinných domků vyhnuli možnému útisku ze strany nového majitele, pořídila si většina z nich vlastní studny.

Útisk je obecně definován trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl.

Protože investor neměl vhodného správce s odbornou kvalifikací, nařídil Magistrát veřejnou službu. Povinnost starat se o vodovod dostaly Technické služby města Jihlavy. Investor se odvolal proti nařízené veřejné službě, odvolání ale nemá odkladný účinek.

Investor nabízí městu krajskému městu možnost odkoupení vodovodu za odhadní cenu znaleckého posudku. Znalecký posudek ceny vodovodu je údajně na částku několika milionů korun. U vodovodu s několika málo připojenými obyvateli jde zjevně o ekonomicky nevýhodnou transakci. Navíc investoři vodovody do majetku města prodávají obvykle za symbolickou cenu, nikoliv za ceny ze znaleckých posudků na miliony korun.

Pomoci investorovi nebo spíše spekulantovi vydělat miliony korun jen tím, že od něj město odkoupí vodovod za cenu vyšší než symbolickou se jihlavským zastupitelům očividně nechce.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů