(VIDEO) Kraj Vysočina zaplatí obcím základní dopravní obslužnost

Jednohlasně Rada Kraje Vysočina doporučila krajskému zastupitelstvu zrušit usnesení ze září 2018 upravující respektive navrhující finanční spoluúčast měst a obcí na financování Veřejné dopravy Vysočiny za podmínky převzetí objednávky obcí pod objednávku Kraje Vysočina včetně vybraných spojů o sobotách a nedělích. Návrh krajské rady budou zastupitelé projednávat 8. září 2020.   

Rada Kraje Vysočina doporučuje zastupitelstvu zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a nepožadovat po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny a současně převzít od obcí jejich objednávku v pracovních dnech a o víkendech. Současně v systému Veřejná doprava Vysočiny navýšit finanční prostředky ze strany Kraje Vysočina na financování dopravní obslužnosti o odpovídající částku tj. o cca 36 miliónů korun. Dané finanční prostředky budou získány snížením objemu dotací, které Kraj Vysočina poskytuje obcím formou různých programů.

Vedení Kraje Vysočina si od navrženého slibuje snížení administrativy jednotlivých objednavatelů, dořešení problematiky objednávky obcí způsobem převzetí objednávky obcí pod objednávku Kraje Vysočina, ucelení tarifu na jednotlivých spojích, kdy tarif VDV platí nyní jen na spojích pod objednávkou Kraje Vysočina. Jedná se o převzetí cca 911 215 km spojů pod objednávku kraje. Z daného počtu km za rok je 555 331 km v pracovních dnech a 355 884 km vybraných spojů o sobotách a nedělích. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná hlavně o výkony realizované v pracovních dnech. O víkendu je z pohledu kraje navrhováno převzít jen spoje sloužící převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a do školských zařízení.

Kraj Vysočina v minulých měsících oslovil dopisem s návrhem spolufinancování všechna města a obce regionu. Do půlky srpna reagovalo pouze cca 20 % oslovených ať už kladně, s podmínkou nebo nesouhlasně. Více než 80 % oslovených samospráv na návrh vůbec nereagovalo.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů