(VIDEO) Ve Velkém Meziříčí vyroste ještě letos fotovoltaická elektrárna s desítkami panelů

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko bude realizovat letos realizovat střešní instalace fotovoltaických elektráren v areálech ČOV Nové Město na Moravě, Úpravna vody Mostiště. V areálu ČOV Velké Meziříčí půjde o pozemní instalaci s desítkami slunečních panelů.

„SVK Žďársko chce instalací FVE stabilizovat spotřebu elektrické energie při provozování úpraven, čističek odpadních vod a dalších objektů. Pro občany to znamená eliminace skokového zdražování vodného a stočného,“ dodává předseda Radek Zlesák.

Rozmístění slunečních panelů na ČOV Velké Meziříčí

SVK Žďársko je si vědom významu energetiky, a tak do budoucna zvažuje založit energetické
společenství na platformě členských měst a obcí a jejich příspěvkových organizací. V budoucnu se
uvažuje i případně o rozšíření pro nečlenské obce.
„V pilotním projektu spolupracujeme celkem s 19 členskými městy a obcemi a 4 komunálními
společnostmi, kteří potenciálně nabízejí zapojení až 119 výrobních i spotřebních odběrných míst.“
Představil pilotní projekt energetického společenství Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer kanceláře.
Záměrem je navýšit výrobu „vlastní“ elektrické energie, její sdílení a nabídnout výhody takového
sdílení všem. Obce a města, mající instalovanou např. FVE by měli mít možnost za výhodných
podmínek sdílet tzv. přetoky (zkrátí se jim návratnost investice), VAS, a.s. nebo příspěvkové
organizace členských obcí a měst (zpravidla teplárny, sportoviště atd.) zase využijí levnější elektřiny
pro svůj provoz, který je energeticky náročný. Zpravidla potřeby těchto organizací přesahují
1prostorové možnosti pro instalaci vlastního zdroje elektrické energie. Některé obce uvažují vstoupit do
společenství případně i větrnou elektrárnou.

„Svazek, města, obce a příspěvkové organizace díky pilotnímu projektu energetického společenství
budou moci optimalizovat spotřebu i výrobu elektrické energie, chytře řídit integrovanou soustavu,
efektivně akumulovat energii nebo teplo a hlavně posílit význam lokálních zdrojů energie“ popisuje
vedoucí manažer Reda Ifrah.„Společným zájmem všech je držet cenu elektřiny co nejníže a co nejvíce eliminovat externí vlivy jako mezinárodní nestabilitu, atd.“ dodává Reda Ifrah.

SVK Žďársko připravuje žádost o dotaci do výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je finanční podpora studií proveditelnosti pro
eventuální založení energetických společenství v technické, ekonomické a právní rovině.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů