Kraj Vysočina chystá modernizaci expozic hradu Roštejn

Kraj Vysočina začal připravovat modernizaci expozic na hradě Roštejn u Telče. Projektový záměr modernizace expozic není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018. Celkový rozpočet projektu by měl být ve výši cca 55 mil. Kč, samotné spolufinancování kraje cca 5,5 mil. Kč.

RoštejnKraj Vysočina chystá na hradě nové prohlídkové trasy.

První bude „klasická hradní“ trasa (památková interiérová instalace), v jejímž rámci bude prezentována historie hradu, dále objekt jako lovecký hrad a správní centrum obory. Druhá trasa bude přístupná bez průvodce (moderní muzejní instalace) a obsahově i způsobem instalace bude zaměřena na rodiny s dětmi. K prezentaci dalších sbírkových předmětů a krátkodobým výstavám se předpokládá využití prostor kamenné věže, která je v současnosti obtížně přístupná. Další zejména sezónní výstavy budou realizovány ve Výstavním sále.

Všechny instalace předpokládají využití moderních metod výstavnictví (atraktivní grafika, světla, IT a AV apod.) ovšem s důrazem na muzejní formy prezentace autentických sbírkových předmětů. Reinstalace stávajících expozic a ostatních prostor umožní vystavit i doposud veřejnosti nepřístupné sbírkové předměty, které nebyly nikdy prezentovány. Projekt si zároveň klade za cíl zvýšit ochranu vystavených sbírkových předmětů, odstranit přístupové bariéry v prostorách hradní věže a využít její potenciál k výstavním účelům.

S tvorbou expozic a zpřístupněním maximální možné části hradu souvisí i nutnost objekt stavebně revitalizovat tak, aby byly dlouhodobě zajištěny odpovídající zákonné podmínky pro prezentaci sbírkových předmětů a objekt byl po vizuální i uživatelské stránce návštěvnicky atraktivní. V rámci stavebních prací se předpokládá obnova fasád, statické zajištění objektu, rekonstrukce autentických částí a prvků interiéru a technologií včetně pořízení bezpečnostního systému a další. Zároveň je nezbytné restaurovat historické nástěnné malby, které budou přímou součástí návštěvnických tras.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou cca 55 000 000 Kč (z toho cca 5 000 000 Kč jsou výdaje, u kterých bude upřesněno, zda se bude jednat o způsobilé výdaje projektu či nikoliv). Dotace je stanovena na 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Vlastní projektová žádost by pak, v případě schválení předkládaného projektového záměru, byla předložena Radě Kraje Vysočina do konce července 2016.

Realizace projektu umožní vytvořit na hradě Roštejn nové expozice odpovídající významu památkového objektu a zkvalitnit prezentační nabídku příspěvkové organizace kraje, dále zvýší turistickou atraktivitu lokality a přispěje k rozvoji cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů