VÍME PRVNÍ: Jihlava chce od Kraje Vysočina čtyři miliony na rekonstrukci tří set metrů vozovky u krajského úřadu

Primátor Statutárního města Jihlavy Petr Ryška se obrátil na náměstka hejtmana Kraje Vysočina Miroslava Houšku (KDU-ČSL) s žádostí poskytnutí finančního daru ve výši čtyř milionů a to na rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Bratří Čapků, v úseku od ulice Seifertova po ulici Žižkova, v přibližné délce 335 metrů.

V žádosti je uvedeno, že provedená rekonstrukce předmětné komunikace umožní celkové zvýšení pocitového komfortu v dané lokalitě především výrazným snížením hlukové zátěže z této komunikace s pozitivním dopadem pro obyvatele přilehlých nemovitostí, ale i uživatele dané komunikace.

Primátor Ryška v žádosti o krajské miliony v neposlední řadě uvádí, že tak bude zároveň adekvátně vyhověno hygienickým požadavkům stanoveným při realizaci administrativní budovy Kraje Vysočina – budovy E.

V případě, že bude žádosti statutárního města Jihlava vyhověno a Kraj Vysočina poskytne dar v požadované výši čtyř milionů korun, nebude následně nutné výměnu povrchu v ulici Bratří Čapků, ze strany kraje, řešit.

Kraj Vysočina byl investorem stavební akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“, která byla dokončena v září roku 2022. Tato investiční akce spočívala ve vybudování nové administrativní budovy pro potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina a součástí této stavební akce mělo být i provedení stavebního objektu SO 11 – Oprava vozovky Bratří Čapků, v úseku od ulice Seifertova po ulici Žižkova v Jihlavě.

Stavební práce uvedeného stavebního objektu spočívaly v provedení nových konstrukčních vrstev vozovky a nahrazení stávajícího povrchu vozovky z žulových kostek asfaltovým betonem, včetně osazení nových obrub. Náklady na provedení uvedeného stavebního objektu SO 11 byly, dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, ve výši 8 611 000 Kč.

Před vlastním dokončením stavební akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“ byli zástupci
kraje požádáni, zástupci statutárního města Jihlava, o posunutí respektive neprovedení realizace
stavebního objektu SO 11 Oprava vozovky Bratří Čapků.

Jako důvod této žádosti byl uveden nevyhovující technický stav uložené vodohospodářské infrastruktury (vodovodní potrubí, kanalizační potrubí) a nutnost její výměny. Se zhotovitelem investiční akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“ byl uzavřen dodatek, na základě kterého byl výše uvedený stavební objekt z hodnoty díla odečten a nebyl prováděn.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů