(VÍME PRVNÍ) Jihlava-jih: Magistrát plánuje čtvrť pro šestnáct tisíc obyvatel

Ideová studie by měla prověřit výstavbu nové atraktivní čtvrti v jižní části Jihlavy v návaznosti na centrum města. Město dnes trpí živelným stavebním rozvojem na okrajích, kde se staví jak rodinné domy, tak bytové domy.

V současné době velkého tlaku na bytovou výstavbu je ale nutné zvážit, jestli zastavění této, centru blízké lokality, není lepším řešením, než se dívat na stále rozšiřující a zahušťující se okraje města.

Znojemská ulice neplní funkci městotvorné tepny, ale je vnímaná spíše jako dopravní koridor, který díky obchvatu města ztrácí na významu.

Pro úspěch návrhu je klíčové napojení na centrum. Studie navrhuje Znojemské ulici navrátit původní význam a proměnit ji v městský bulvár, který by byl odpovídající, nejen dopravním, ale i symbolickým, spojením nové čtvrti s centrem města.

Půdorys nové čtvrti Jihlava-jih: Vpravo Znojemská ulice, zprava doleva jihozápadní obchvat Jihlavy

Díky velkému potenciálu napojení čtvrti na severojižní osu Jihlavy je první etapa výstavby navržena v těsné blízkosti Znojemské ulice. Změna ulice Znojemské z dopravní stoky na městský bulvár s příjemný veřejným prostranstvím se může stát odrazovým můstkem pro navazující etapy proměny místa na novou obytnou čtvrť.

Při jižní hranici se stavební rozvoj nerozvíjel tolik jako v ostatních směrech. To bylo pravděpodobně v průběhu času způsobeno různými aspekty; ať už to byly zapáchající koželužské dílny podél potoka, nepříznivá terénní konfigurace pro výstavbu, přítomnost šibeničního vrchu nebo blízkost kasárna. Za tu dobu tu vykrystalizoval krásný kus přírody, který využívají lidé z celé Jihlavy a okolí

Návrh plánu rozvoje Jihlava-jih bude z hlediska kapacit vycházet ze stávajícího schváleného územního plánu. Plochy však budou daleko lépe a citlivěji rozvrženy. Je zřejmé, že nový návrh bude v budoucnosti vyžadovat nový územní plán, kterému bude plán rozvoje Jihlava-jih sloužit jako přípravná územní studie. Nicméně již nyní podle stávajícího územního plánu bude možné začít s první etapou výstavby.

Aby ale první etapa měla ekonomický úspěch, který ovlivní celou další výstavbu, je zapotřebí, aby měla náležitou razanci. Během první etapy musí dojít k viditelné změně čtvrti, aby noví obyvatelé uvěřili v reálnost projektu a město tak dostalo podporu a sílu na další rozvoj.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů