VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina nařídil odsunout miliardy korun z ruské Sberbank

Ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec na základě pokynu hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka doporučil příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina odsunout miliardy korun z ruské banky Sberbank.

Krajské příspěvkové organizace Vysočiny dostaly od vedení Kraje Vysočina pokyn následujícího znění podepsaný ředitelem Kadlecem:

“ Z naší evidence máme informaci o tom, že Vámi spravovaná příspěvková organizace má, stejně jako Kraj Vysočina, obchodní vztah s bankou, která je vlastněna ruským kapitálem a zprostředkovaně Ruskou federací, a to konkrétně Sberbank. V uplynulých měsících a týdnech jsme opakovaně zjišťovali, zda je takový obchodní vztah bezpečný, a vždy jsme byli ujišťováni zejména ze strany příslušného regulátora, České národní banky, že je vše v pořádku. Nyní však hodnotíme vzhledem k rusko-ukrajinské válečné krizi související rizika jako natolik významná, že je třeba pokusit se přesunout veškeré prostředky z účtů vedených u Sberbank k jiným, bezpečným finančním ústavům (kromě České národní banky za takové považujeme například Komerční banku, ČSOB, Českou spořitelnu, resp. skupinu Erste). To vše i za cenu, že tím dojde k ukončení dosud pro nás velmi výhodných obchodních vztahů s finančním ústavem Sberbank. Jsme si vědomi toho, že tato zpráva přichází poměrně pozdě a že realizace takového doporučení nemusí být snadná ani okamžitá.“

Předseda oblastní rady Zakarpatské oblasti Ukrajiny Volodymyr Čubirko dnes adresoval k rukám hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka oficiální dopis, ve kterém jsou popsány konkrétní formy pomoci, kterou nyní Zakarpatí potřebuje. „Ačkoli není náš partnerský region zatím zasažen přímými vojenskými útoky, připravuje se na velkou migrační vlnu obyvatel z východní Ukrajiny. S tím souvisí i vyšší poptávka po zdravotnickém materiálu a hygienických prostředcích. Dále budou potřeba například elektrické generátory, spacáky nebo stany. Samostatnou kapitolou jsou pak trvanlivé potraviny v případě nárazové migrační vlny nebo problémů s distribucí potravin v rámci Ukrajiny,“ vyjmenovává hejtman kraje Vítězslav Schrek.   

V tuto chvíli je úkolem kraje zjistit reálné možnosti pomoci, nastavit funkční řízení a vše koordinovat s partnery v regionu i s kroky vlády a centrálních orgánů. „Kraj začne jednat s partnery z neziskového sektoru, obcemi II. i III. stupně, složkami IZS a také příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti a zdravotnictví. Naším cílem je dostat potřebnou pomoc do Zakarpatské oblasti Ukrajiny co nejdříve a bezpečně, zároveň chceme předejít chaosu a nekoordinovaným či nepromyšleným akcím,“ dodává hejtman Vítězslav Schrek a doplňuje: „Nejdříve je nutné najít vhodné skladovací prostory a jejich personální zajištění, pak teprve můžeme řešit organizování sbírek a způsob, jak pomoc do partnerského regionu dopravit.“ Souběžně s tím bude kraj vytipovávat vhodné objekty, které by v případě potřeby mohly poskytnout dočasné ubytovací kapacity.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů