VÍME PRVNÍ: Krajským vítězem IBM firma roku 2022 je odsouzený daňový podvodník

Jen čtrnáct dnů po pravomocném rozsudku Nejvyššího správního soudu byla firma Vodaservis Žďár nad Sázavou vyhlášena vítězem krajského kola soutěže IBM firma roku 2022 v Kraji Vysočina.

Může jít o obrázek 4 lidem a stojícím lidem

Vítězná společnost VODASERVIS se věnuje technologiím na úpravu pitné vody, výrobě nerezových a plastových vodárenských zařízení, vodárenských filtrů, provzdušňovačů, mobilních úpraven vody i nádrží pro úpravu vody. Věnuje se souvisejícím službám, jako jsou technologické projekce, montáže potrubního vystrojení vodojemů, hydrogeologickým pracím a vrtům pro podzemní vodu.

„Jsme rodinný podnik, většina zaměstnanců se zná nejen z práce a všichni táhneme za jeden provaz, což nám pomáhá se stále posouvat,“ řekl při převzetí ocenění jednatel společnosti Martin Trnka.

Zákazníky jsou obce a města, provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, průmyslové, potravinářské a zemědělské podniky, projektanti vodohospodářských staveb. V roce 2020, díky vlastnímu vývoji, vyrobila a úspěšně instalovala zařízení založené na moderní technologii nanofiltrace pro úpravu vody.

Předmětem soudního sporu žďárské firmy Vodaservis a Odvolacího finančního Brno před Krajským soudem v Brně bylo posouzení otázky, zda došlo ke zneužití práva firmou Vodaservis, neboť ta nejdříve snížila svá aktiva o zhruba devět milionů korun (skrze výplaty pen. prostředků) a následně emitovala dluhopisy v hodnotě 10 000 000 Kč, přičemž upisovateli byly osoby s ním spřízněné (jednatelé, případně rodinní příslušníci). Ve sporu šlo o daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období roku 2014, 2015 a 2016. Tyto daně následně finanční úřad doměřil rozhodnutím ze dne 12. 5. 2020.

Podle rozsudku krajského soudu v Brně firma Vodaservis získala daňovou výhodu nezdaněného příjmu plynoucího spojeným osobám z vydaného dluhopisu, a to využitím zaokrouhlení srážkové daně. Krajský soud uzavřel, že jednání žalobce naplnilo požadavky testu zneužití práva, jak ho definovala judikatura Soudního dvora Evropské unie a judikatura správních soudů. Byly zde dány objektivní okolnosti, podle kterých sice byly splněny všechny zákonem předvídané podmínky z formálního hlediska, avšak chování žalobce nenaplnilo zákonem předvídaný účel. Kromě toho byl splněn i subjektivní prvek, jelikož nebyl zjištěn žádný jiný hlavní cíl transakcí, než je daňová výhoda, k jejímuž získání byly uměle vytvořeny podmínky.

Bez daňového zvýhodnění, které žalobce resp. upisovatelé/jednatelé (personálně propojené osoby) dosáhli, by emise dluhopisů pozbyla jakýkoli ekonomický smysl.

VODASERVIS s.r.o. - úprava pitné vody, tlakové nerezové filtry,  provzdušňovací věže

Nejvyšší správní soud potvrdil rozsudky soudů nižší instance jako správné.  „Zákonem stanovená možnost emise dluhopisů představuje pobídku k financování podnikání získáním finančních prostředků dluhem z cizích zdrojů, jejím primárním smyslem tak je zajištění externího zdroje financování, čili získání dodatečného kapitálu. K tomu však v nyní souzeném případě nedošlo. Jak správně uvedl krajský soud, žalobce řetězcem transakcí nejdříve ponížil svá aktiva o téměř 9 000 000 Kč, aby je vzápětí navýšil o 10 000 000 Kč. Nové finanční prostředky tak fakticky zásadě nezískal,“ zní verdikt Nejvyššího správního soudu.

Informace o pravomocném odsouzení nejlepší firmy Vysočiny překvapila i hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka.

„Není rolí zástupců krajské samosprávy ověřovat trestní bezúhonnost účastníků soutěží, které Kraj Vysočina neorganizuje. S paní náměstkyní Hanou Hajnovou jsme rádi přijali pozvání na slavnostní vyhlášení Firmy a Živnostníka roku z Vysočiny, protože podnikatelé jsou pro kraj důležitým partnerem a je naším společným zájmem, aby měli v našem regionu co nejlepší podmínky. Předpokládám, že organizátoři soutěže mají pro posuzování nominací dostatečné mechanismy, aby v případě trestních stíhání či odsouzení fyzických a právnických osob tuto záležitost zjistili a vhodně ošetřili. Věřím, že tomu tak bude i v tomto případě,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů