VÍME PRVNÍ: Ředitelství silnic a dálnic chystá Centrální dispečink odtahů

Při současném systému zajišťování odstraňování překážek provozu na dálnicích I. třídy je v případě, že dojde k rozhodnutí Policie ČR o tom, že nepojízdné vozidlo na dálnici představuje překážku v provozu, kontaktován správce komunikace (Zadavatel), konkrétně pak místně příslušné Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD).

Na každém SSÚD je umístěn dispečink, který posléze kontaktuje odtahovou společnost zajišťující trvalou připravenost na základě smluvního vztahu s ŘSD vzešlého z otevřeného zadávacího řízení.

Vzhledem ke snaze o jednotnost řízení odstraňování překážek provozu na dálnicích, včetně rozšíření tohoto modelu i na dálnice II. třídy, se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo pro zřízení Centrálního dispečinku odtahů.

Tento Centrální dispečink nahradí roli současných dispečinků na jednotlivých SSÚD v procesu zajišťování odstraňování překážek provozu a bude jednotný pro celou dálniční síť ČR.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) adresně rozeslal pozvánku k účasti na předběžné tržní konzultaci těmto subjektům:

Spolek odtahových služeb, z.s.

Česká kancelář pojistitelů / Česká asociace pojišťoven

Global assistance / Česká asociace asistenčních společností

ÚAMK

VEMAX auto s.r.o.

ASSIST 24 s.r.o.

AUTOSLUŽBY VIK s.r.o.

Robert Oplt 4444

V rámci předběžných tržních konzultací chce ŘSD konzultovat nastavení profesní způsobilosti a technické kvalifikace, minimální technické požadavky na odstraňování překážek provozu na dálnicích, minimální technické požadavky na Centrální dispečink a standardizovaný ceník odstraňování překážek provozu na dálnicích a jeho závaznost.

Vítěz zakázky musí garantovat dojezdový čas k překážce a případné sankce za jeho nedodržování a také doložit technické vybavení odtahových služeb nad rámec minimálních požadavků. Důležité bude i rozmístění a rozsah odstavných ploch na které budou přemisťovány nepojízdná vozidla z dálnic a rychlostních silnic.

Uzavření pětiletých smluv s vítězným subjektem se předpokládá k 1.12.2021. Provozovatel Centrálního dispečinku bude zodpovědný za připravenost a zajištění odtahových služeb k výjezdu. Odtahové služby mohou být zajištěny vlastními silami provozovatele Centrálního dispečinku nebo mohou být zajištěny pomocí subdodávek. O technických nárocích čtěte více zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů