VÍME PRVNÍ: Stavební úřad povolil zbourání Horáckého zimního stadionu

Další důležitý milník na cestě k přestavbě Horáckého zimního stadionu na Horáckou multifunkční arénu je dosažen! Vedoucí jihlavského stavebního úřadu vydal 30.9.2020 městu Jihlava povolení k odstranění Horáckého zimního stadionu.

Stavba bude odstraněna v termínu do 31.12.2022. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po dokončení bouracích prací stavebnímu úřadu.

Dne 15.6.2020 ohlásilo město Jihlava jako vlastník záměr odstranit stavbu. Protože nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle ~ 128 odst. 4 stavebního zákona dne 30.6.2020, že ohlášený záměr projedná v řízení. Stavební úřad současně vyzval vlastníka k doplnění žádosti o další podklady a řízení přerušil. Vlastník dne 4.8.2020 podklady předložil.

Před zahájením stavebních prací bude proveden zoologický průzkum objektu zaměřený především na možné hnízdění zvláště chráněných živočichů – rorýse obecného a netopýrů. Průzkum bude proveden kvalifikovanou osobou a o jeho výsledku bude neprodleně informován orgán ochrany přírody.

Na místě Horáckého zimního stadionu vyroste nová multifunkční aréna.

“ Ano, mohu potvrdit, že byl vydán souhlas s demolicí. Je to další malý krůček na cestě k realizaci. Aktuálně pracujeme na dokončení projektu vestavby šaten pod malým zimáčkem, které budou sloužit po dobu výstavby arény pro plný provoz zimáčku a jeho uživatelů. Vestavba šaten bude stavebním výstřelem celé akce. Proběhnout by měla na přelomu jaro/léto 2021,“ uvedl manažer výstavby David Beke.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů