VÍME PRVNÍ: Zkrachovalá úzkolejka nerozptýlila pochybnosti soudu o hospodárném řízení

Insolvenční soud v Českých Budějovicích pohrozil předsedovi správní rady Jindřichohradeckých místních drah Borisi Čajánkovi kompletním odebráním dispozičních práv. Takovým soudním rozhodnutím by o budoucnosti mohla začít rozhodovat insolvenční správkyně.

Jindřichohradecké místní dráhy vedené předsedou správní rady Borisem Čajánkem dosud nerozptýlily pochybnosti insolvenčního soudu o schopnostech svého ekonomického řízení a hospodárnosti vedení jejího podniku, přičemž k rozptýlení těchto pochybností nenapomáhá, že zkrachovalý majitel i provozovatel zcela objektivně insolvenční správkyni či předběžnému věřitelskému výboru nepředkládá požadované kalkulace či obchodní plány v řádných termínech, a to ani po opakovaných urgencích.

Soud tak v počínání Jindřichohradeckých místních drah neshledal důvody, pro které by mohl upustit od opatření chránících dle jeho názoru majetkovou podstatu, když naopak průběžně vyhodnocuje jak zprávy insolvenční správkyně, tak i prozatímního věřitelského výboru, jakož i dalších procesních subjektů včetně samotné dlužnice spíše v opačném směru, než jaký navrhují Jindřichohradecké místní dráhy, jejíž vedení bezmála rezignovalo na aktivní snahu zajistit obnovení provozu v celém rozsahu a dotčeném území i ochranu majetkové podstaty jejím pojištěním a jako výsledek veškerého svého snažení předkládá až v poslední době náměty na provoz nanejvýš dílčí části jedné ze dvou původně provozovaných tratí z Jindřichova Hradce do Obrataně.

Soud jistě nesdělí nic nového, když zopakuje připravenost ke kompletnímu předání dispozičních oprávnění insolvenční správkyni, a to i před rozhodováním věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužnice, které soud očekává na nařízené květnové schůzi věřitelů.

Soud má za prokázané, že důvody pro vydání předběžných opatření stále ještě nepominuly a aktuální předběžná opatření dosud měl za dostatečná aktuální procesní i skutkové situaci a za vyvážené pro všechny subjekty insolvenčního řízení, když tato opatření neměla za cíl paralyzovat jednání dlužnice či ji jinak poškozovat, ale naopak zajistit jakýsi dohled nad jejím jednáním, aby nedocházelo k poškozování či znehodnocování majetkové podstaty.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů