Žádná šikana, ani zneužití zákona! Velké Meziříčí musí vyřídit třicet žádostí o informace

Kraj Vysočina nařídil městu Velké Meziříčí vyřídit tři desítky žádostí o poskytnutí informací podaných za jediný den.

Město Velké Meziříčí zastávalo názor, že ze strany žadatele došlo podáním takového množství žádostí ke zneužití práva na informace.

Dále Velké Meziříčí uvedlo, že dle jeho názoru z podaného odvolání a v něm uvedených důvodů zcela jasně vyplývá, že ze strany žadatele je jeho postup dle Informačního zákona „odplatou“ za zrušení tiskových konferencí ze strany města, což město jako povinný subjekt vnímá jako nepřijatelné a v rozporu s oprávněným výkonem práva na informace, obzvláště v situaci, kdy i nadále v maximální možné míře informuje veřejnost a samotného žadatele nevyjímaje o aktuálním dění ve městě.

Město Velké Meziříčí jako povinný subjekt dále poskytlo Kraji Vysočina přehled, jakým způsobem poskytuje veřejnosti informace o aktuálním dění. Vyjádřilo i nesouhlas s tvrzením žadatele, že město „podstatným způsobem omezilo přístup k informacím“, když jedinou změnou je to, že přestalo svolávat klasické tiskové konference, přičemž žádný zákon ani jiný právní předpis neukládá obcím povinnost tiskové konference konat.

Povinný subjekt dále uvádí, že v režimu Informačního zákona (InfZ) žadateli poskytl v minulosti požadované informace a nebránil žadateli v přístupu k informacím, také mimo režim (InfZ) poskytl žadateli informace prostřednictvím tiskové mluvčí, ale v situaci, kdy žadatel používá postup podle Informačního zákona jako reakci na určité chování povinného subjektu, které je zcela legitimní, ale žadateli nevyhovuje, vnímá povinný subjekt i jako určitou formu nátlaku ze strany žadatele a považuje
takový postup žadatele za zneužití práva na informace.

Krajský úřad v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu na základě odvolání žadatelky přezkoumal rozhodnutí města Velké Meziříčí jako povinného subjektu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a došel k závěru,
že postup města Velké Meziříčí jako povinného subjektu při vydání rozhodnutí o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace nebyl v souladu s InfZ.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů