Odpověď úzkokolejky na vytýkací dopis jihočeské hejtmanky

jhmdSpolečnost Jindřichohradecké místní dráhy byla prostřednictvím sdělovacích prostředků (více zde) upozorněna na vytýkací dopis Jihočeského kraje, který společnost doposud neobdržela.

Společnost k uvedené problematice považuje za vhodné uvést následující:

–         Proces obnovení osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které vydává Drážní úřad je samostatný správní proces, plně v působnosti Drážního úřadu. Činnost úřadu je stanovena příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o dráhách a jeho prováděcími vyhláškami. Jihočeský kraj není účastníkem tohoto procesu.

–         Společnosti Jindřichohradecké místní dráhy bylo osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy vydáno dne 3.10.2017, osvědčení dopravce dne 16.10.2017.

–         Společnost plně zajistila dopravní obslužnost v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě, uzavřené s Jihočeským krajem.

–         Společnost Jindřichohradecké místní dráhy tedy smlouvu s Jihočeským krajem neporušila.

–         Společnost Jindřichohradecké místní dráhy má, shodně jako Jihočeský kraj, zájem na zachování provozu úzkokolejných drah.

–         Společnost Jindřichohradecké místní dráhy věří, že bude v souladu s opakovanými ujištěními představitelů Jihočeského kraje ze strany Jihočeského kraje dořešena otázka úhrady poplatku za použití dopravní cesty, kterou Jihočeský kraj v rozporu s platným prohlášením o dráze a vyhláškou č. 241/2005 Sb.   doposud nehradí.

–         Jedním z nástrojů  pro zajištění bezpečnosti provozu dráhy je poplatek za použití dopravní cesty, který je součástí prokazatelné ztráty dopravce.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna