Starosti ředitele Dufka: Ručí za půlmilionový dluh pronajaté restaurace v Jupiter clubu?

Radní města Velké Meziříčí budou v roli valné hromady řešit asi půlmilionový dluh na nájemném pronajaté restaurace v prostorách Jupiter clubu. Prostory restaurace má pronajaty společnost Waines – Pool, její jednatel Dušan Tomšík kandidoval do městského zastupitelstva ve Velkém Meziříčí za ODS vedenou bývalým starostou Radovanem Necidem.

Zdá se, že končí doba, kdy budou někteří členové statutárních orgánů jen do počtu. Ředitel Dufek by si měl důkladně přečíst § 159 odst. 1) nového občanského zákoníku. Dle něj se převzetím funkce statutár zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. To není zase tak nic nového.

Dufek Velké Meziříčí

Nově se ovšem zakládá vyvratitelná právní domněnka o tom, že kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, ale nevyvodí z toho pro sebe důsledky, jedná nedbale. Z logiky věci pak plyne, že kdo jedná ledabyle, odpovídá za škodu.

Ředitel Milan Dufek i radní města Velké Meziříčí v roli valné hromady budou muset důkladně zvážit, zda na tuto ředitele funkci opravdu má. Což se bude hodnotit s ohledem na obor, či předmět činnosti společnosti. Valná hromada Jupiter clubu dala řediteli čtrnáct dnů na řešení situace ve firmě (více zde).

To ještě ale zdaleka není vše. Nový občanský zákoník totiž dále normuje (§ 159 odst. 3), že pokud statutár (volený orgán) nenahradil právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh. Ručí v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. To tedy v praxi znamená, že se jednatel, který se nebude své funkci náležité věnovat, může ocitnout v situaci, kdy bude ručit za dluh společnosti, aniž by se k tomu předtím písemně zavázal.

A dluh je to pořádně velký. Nájemce restaurace v prostorách Jupiter clubu dluží kolem půl milionu. Protože jde o člověka z kandidátky uskupení To pravé Meziříčí vedené ex-starostou Radovanem Necidem, bylo vymáhání dluhu jen velmi slabé.  Jupiter club hradí faktury za energie, které pak přeúčtovává na nájemce restaurace. A nájemce restaurace faktury nehradí. V éře starosty Radovana Necida (ODS) bylo jen těžko představitelné, aby Jupiter club účinně vymáhal svůj dluh na firmě, jejíž jednatel ho podporoval v místních volbách.

Taková „péče řádného hospodáře“ Dufka jednoho dne skončí odpisem statisícového dluhu města jako nedobytné pohledávky. S ředitelem Dufkem má ovšem starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek svatou trpělivost (více zde).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna