(VIDEO) Válka provozovatelů o čistírnu v Lukách nad Jihlavou: zasahovala i policie!

Úporný boj o provozování vodovodů a kanalizací se ze soudních síní přenesl do reálného světa. Městys Luka nad Jihlavou převzal objekt čistírny odpadních vod, vyměnil zámky a fakticky dosadil do objektu zástupce své provozní společnosti Vodovody a kanalizace (VAK) Loucko.  Stalo se tak na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

Celému převzetí provozních prostor čističky přihlížel i náměstek jihlavské divize Vodárenské a.s. Tomáš Karásek. Podle Karáska došlo k nepovolenému vstupu do provozního areálu loucké čistírny odpadních vod, k jeho provozování má platnou smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Provozní objekt měl být vydán už před několika lety po odchodu z Luk nad Jihlavou, dobrovolný svazek obcí ale stále provozuje vodárenský majetek bez souhlasu vlastníka. Takový postup mu může přinášet i bezdůvodné obohacení z  celého provozování.

Ve hře je stále možnost rozhodnutí „z moci úřední“ a příkaz bývalému provozovateli (Vodárenská a.s.) provozovat čistírnu v Lukách nad Jihlavou v závazku veřejné služby. S podobným požadavkem se Vodárenská a.s. obrátila na Kraj Vysočina.

„Podle našeho názoru k nařízení veřejné služby provozování části veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod Luka nad Jihlavou z moci úřední nejsou splněny zákonné předpoklady. Je nutno říci, že k vydání tohoto nařízení by Krajský úřad Kraje Vysočina stejně nebyl příslušný. Okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí MZe ze dne 28. 6. 2018, tj. dnem 29. 6. 2018, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 7. 3. 2018 (tím bylo společnosti VODOVODY A KANALIZACE Loucko, s. r. o. vydáno rozhodnutí o povolení k provozování ČOV a části kanalizace Luka nad Jihlavou) se totiž VAK Loucko stal provozovatelem předmětného vodohospodářského majetku,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

V emočně vypjaté atmosféře došlo i k povolání Policie České republiky do objektu čistírny odpadních vod v Lukách nad Jihlavou. Policii volali jak současný, tak bývalý provozovatel. Policisté přímo v objektu čistírny zadokumentovali místo činu, vyfotografovali místo činu, sepsali verze o událostech podle jedné i druhé skupiny pracovníků obou provozovatelů.

policie„Policisté prováděli na místě asistenci. Do obce vyjeli na základě oznámení přijatého od oznamovatele,“ znělo strohé vyjádření policie k událostem v Lukách nad Jihlavou.

Policisté při řešení oznámení přímo v objektu čističky odpadních vod odvedli naprosto profesionální práci, když sepsali argumenty obou stran. Policisté se viditelně snažili vyhnout roli soudců, kteří by se přímo na místě činu přiklonili k verzi některé ze stran. Činnost policejní hlídky dokonce přijel osobně zkontrolovat jejich nadřízený.

Bývalí členové Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko vedou desítky soudních sporů o vydání svého vodárenského majetku, který chtějí samostatně provozovat bez Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a jeho výhradního provozovatele Vodárenské a.s. Hodnota vodárenského majetku, který by měl být předmětem vydání bývalým členům, je několik miliard korun.

Vyjádření Vodárenské a.s. doplníme, pokud se jej podaří získat.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna