VÍME PRVNÍ: Vedení Žďáru nad Sázavou chystá jako novinku Zprávu o stavu města

volbyVedení města Žďáru nad Sázavou si nechalo vypracovat Zprávu o stavu města, kterou se chystá Rada města předložit na posledním jednání Zastupitelstva města. Informaci sdělil Občasníku jeden z radních města s podmínkou anonymity, potvrdil ji mediální koordinátor Jakub Axman.

„Zpráva o stavu města byla probrána na jednání Rady města ústně, ve finálním stavu bude následně předložena zastupitelům.
Poté bude ve stanovené lhůtě zveřejněna jako všechny podkladové materiály do Zastupitelstva v souladu se Zásadami transparentnosti města Žďár nad Sázavou,“uvedl Axman.

Situace se ovšem změnila po projednání Zprávy o stavu města v Radě města, jak Občasníku sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil:

Navrátil„„Chtěli bychom zavést novou tradici, která souvisí s naší snahou řídit město koncepčně a s dlouhodobým výhledem. Záměrem materiálu je nejen říct, v jakém stavu se město v daném okamžiku nachází, ale zároveň pojmenovat největší výzvy, které čekají na budoucí zastupitele v příštím volebním období. A to tak, aby byly tyto skutečnosti hned na počátku volebního období známy jak zastupitelům tak občanům. Vzhledem k rozsahu zpracovávaného dokumentu (cca 200 stran) a záměru radních materiál připomínkovat, nebude tato zpráva z časových důvodů předložena již na jednání Zastupitelstva města dne 6. 9. 2018, což vyplývá i z přijatého usnesení. Tento informativní materiál bude v případě jeho schválení radou dán k dispozici zastupitelům města a následně jako standartní materiál z Rady města zveřejněn,“uvedl starosta Navrátil.

Zpráva o stavu města nápadně připomíná Zpráva o stavu Unie, kterou každoročně přednáší Prezident Spojených států amerických přednáší před společným zasedáním Kongresu (Sněmovna reprezentantů a Senát). Většinou se tato událost odehraje v lednu.   V USA takovouto zprávu vyžaduje přímo Ústava, ve Žďáru nad Sázavou jde o absolutní novinku.

Na Zprávě o stavu města velmi intenzivně pracují všechny odbory města, výsledný dokument bude mít několik stovek stran.

Občasník požádal radní města o vyjádření k projednávané Zprávě o stavu města (průběžně aktualizováno):

Ludmila Řezníčková (ANO):“Právě skončila Rada města Žďáru nad Sázavou, kde nám byla předložena předmětná zpráva. Nevím sice jak jste zprávu získal, když ji radní viděli později než vy, ale výsledek už je vám znám, protože jej publikujete na stránkách vašeho občasníku. Nevím také, kterého z radních v anonymitě zmiňujete ve svém článku, ale nevěřím, že vám kterýkoli z radních podal jakékoli informace, když zprávu radní viděli dnes poprvé. Asi jsem naivní, ale já svým spolu radním věřím.“

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna