Aktivisté z Jemnice vystavili svého mluvčího hrozbě vysoké pokuty za střet zájmů

Zastupitel obce jako veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci a vymezit podstatu osobního zájmu.

Šok na zastupitelstvu Jemnice nastal ve chvíli, kdy kandidát opozice na pozici uvolněného zastupitele pro územní plán Karel Stober nepopřel obchodní vztah s žadatelem o změnu územního plánu, ale nepřímo jej připustil. A obchodní vztah označil za „soukromou věc, do které nikomu nic není“.

Žadateli o změnu územního plánu Stober pronajímá zemědělské pozemky a pobírá pachtovné ve výši několika stovek tisíc korun.Možný střet zájmů zastupitel Stober nikdy neoznámil, ačkoliv mu tuto povinnost ukládá Zákon o střetu zájmů.

Toto oznámení musí být učiněno ústně a musí předcházet hlasování o věci. Oznámení je součástí zápisu z příslušného jednání. Z videozáznamu jednání zastupitelstva je patrné, že mluvčí aktivistů Karel Stober střet zájmů sice připustil, ale neoznámil.

Jestliže veřejný funkcionář nepodá oznámení o osobním zájmu, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše padesát tisíc korun.

Město Jemnice tak bude muset konat z moci úřední a oznámit možný přestupek svého zastupitele Stobera k projednání v přestupkovém řízení. Spolek Za dobrý život na Jemnicku velmi intenzivně prosazoval dobrý život zastupitele Stobera ve veřejné funkci s možným cílem získat pro něj výhody spojené s pozicí pověřeného zastupitele pro územní plán. Aktivista Stober by tím získal část pravomocí dosud vyhrazených starostovi obce.

Pokud město Jemnice neví, jak dál úředně postupovat, může si vyžádat metodickou pomoc Ministerstva vnitra s dobrou radou k dalšímu postupu. Při nástupu do funkce zastupitele složil Karel Stober slib zastupitele dodržovat Ústavu i platné zákony České republiky. Zákon o střetu zájmů ale viditelně nedodržel, když neoznámil osobní zájem na projednávané změně územního plánu.

Aktivista Stober poslal městu Jemnice předžalobní výzvu (více zde). V okolí Jemnice se objevily kolem polí aktivisty Stobera oranžové kolíky (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů