Bytová výstavba na Vysočině značně poklesla

V roce 2023 byla na Vysočině podle předběžných výsledků zahájena výstavba 1 383 bytů, což bylo o 390 bytů méně než ve dvanácti měsících roku 2022 (-22,0 %), v mezikrajském srovnání šlo o spíše výrazný pokles. Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky čtvrtý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Karlovarském, Libereckém a Zlínském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 3,9 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s rokem 2022 zaznamenán téměř ve všech regionech (výjimkou byly Karlovarský a Jihočeský kraj), nejvýraznější byl pokles v Olomouckém (o 34,6 %) a Plzeňském kraji (o 31,2 %). Naopak ve zmíněném Karlovarském kraji vzrostl počet zahájených bytů o 12,4 %.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo pouze v třebíčském okrese (o 6,6 %), nejhlubší pokles byl zaznamenán na Jihlavsku (o 51,1 %). Výstavba bytů v nových bytových domech byla zahájena pouze v třebíčském a v menší míře i pelhřimovském okrese.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v 1. až 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhl jejich podíl 53,3 % z celkového počtu bytů v nové výstavbě, což bylo o 12,5 procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech na nové výstavbě činil v kraji 20,3 %, o něco méně než v předchozím roce. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Třebíčsko (32,3 %), nejméně na okres Havlíčkův Brod (12,4 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až prosinci 2023 činil 1 699 a oproti dvanácti měsícům předchozího roku se snížil o 6,3 %. Vývoj v kraji má tím poněkud více klesající tendenci než celorepublikový trend – v celé České republice se počet dokončených bytů snížil pouze o 3,3 %. Meziroční snížení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno v devíti krajích. Počet dokončených bytů vzrostl meziročně v pěti regionech, nejvíce v Jihočeském kraji (+17,7 %).

K výraznému zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje pouze na Třebíčsku (o 51,6 %), mírně vzrostl také na Pelhřimovsku. Ve zbylých okresech Vysočiny byl naopak zaznamenán pokles počtu dokončených bytů, zvláště hluboký v případě žďárského okresu (o 35,7 %).

Rovněž ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v nových rodinných domech (59,1 %). Podíl dokončených bytů v nových bytových domech dosáhl 21,5 %, nejvyšší, bezmála čtyřicetiprocentní byl v jihlavském okrese. Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2023 připadl na okres Třebíč (22,7 %), naopak na Havlíčkobrodsko a Pelhřimovsko připadlo jen něco přes 18 % dokončených bytů.

Nově dokončené byty jsou k dispozici například v Třešti (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů