Bytová výstavba na Vysočině zaznamenala hluboký pokles počtu zahájených bytů

V prvním až druhém čtvrtletí 2023 byla na Vysočině podle předběžných výsledků zahájena výstavba 685 bytů, což bylo o 238 bytů méně než v prvních šesti měsících roku 2022 (-25,0 %), v mezikrajském srovnání šlo o pátý nejhlubší pokles.

Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky čtvrtý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Karlovarském, Libereckém a Zlínském kraji.

Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela necelými čtyřmi procenty.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s rokem 2022 zaznamenán ve všech regionech, nejvýraznější ve Zlínském (o 48,7 %) a Plzeňském kraji (o 48,5 %). Naopak k nejmírnějšímu poklesu počtu zahájených bytů došlo v Královéhradeckém kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo pouze ve žďárském okrese (o 55,3 %), nejhlubší pokles byl zaznamenán na Jihlavsku (o 53,2 %). Výstavba bytů v nových bytových domech byla zahájena pouze v pelhřimovském a v malé míře i třebíčském okrese.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v 1. až 2. čtvrtletí roku 2023 dosáhl jejich podíl 91,8 % z celkového počtu bytů v nové výstavbě, což bylo o 37,0 procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech na nové výstavbě činil v kraji pouze 7,3 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Žďársko (38,5 %), nejméně na okres Jihlava (14,0 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až červnu 2023 činil 762 a oproti prvním šesti měsícům předchozího roku se snížil o 5,5 %. Vývoj v kraji se tím lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 2,7 %. Meziroční snížení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno v pěti krajích. Počet dokončených bytů vzrostl meziročně v devíti regionech, nejvíce v Libereckém kraji (+24,6 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje ve dvou okresech, v obou případech k dosti výraznému, na Pelhřimovsku o 39,3 % a na Třebíčsku o 33,1 %. Ve zbylých okresech Vysočiny byl naopak zaznamenán pokles počtu dokončených bytů, zvláště hluboký v případě jihlavského okresu (-46,6 %).

Rovněž ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v nových rodinných domech (78,0 %). Podíl dokončených bytů v nových bytových domech dosáhl 21,0 %. V jednom okrese kraje nebyl v prvním pololetí 2023 dokončen ani jeden bytový dům, konkrétně šlo o Jihlavsko. Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. pololetí 2023 připadl na okres Žďár nad Sázavou (23,4 %), mezi okresy kraje jsou však u tohoto ukazatele jen minimální rozdíly – s výjimkou Jihlavska (12,3 %).

Pro zájemce o dostupné bydlení bude možnost koupě dokončených nových bytů například v Třešti (více zde). O omezení firemních benefitů pro zaměstnance čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů