Hokejová koaliční krize: jednala pracovní skupina zastupitelů

 

Při jednání pracovní skupiny se opozice (hnutí ANO) dostala až do jednací místnosti Rady města

Na jednání pracovní skupiny zastupitelů jihlavského Magistrátu se znovu řešila problematika rekonstrukce zimního stadionu. Na dubnovém zastupitelstvu neprošel časový harmonogram o jediný hlas (z koaličních zastupitelů byla proti radní Koubová a zastupitel Kolář ml. Náměstek primátora pro oblast kultury a sportu Milan Kolář st. hlasoval pro koaliční návrh.

Řešily se tyto varianty:

A rekonstrukce AS Projekt (Žák)

B rekonstrukce – BSF studio, s.r.o. (Buchta)

C rozšířená rekonstrukce – BSF studio, s.r.o. (Buchta)

D novostavba (výhody, nevýhody)

E částečná rekonstrukce (střešní konstrukce, šatny, ..)

Varianta A

– při změnách nutné nové stavební povolení, nedá se stavět podle stávající projektové dokumentace,

– časově bude stejně náročná jako ostatní varianty.

U variant B a C – rekonstrukce:

– problém se zásahem do parku,

– možnost objevení dalších technických problémů v průběhu rekonstrukce,

– nové územní řízení,

– nové stavební povolení.

Zdůvodnění varianty D – zbourání a postavení novostavby:

– preferování vzhledem k novým požadavkům: Policie ČR (kamera), Fanklubu (sklad), HC Dukla (tělocvična, sklad na palubovou podlahu, větší počet šaten, o restaurace obslužná zevnitř i zvenku,

–  možnost skládání z dílců – urychlení stavby,

– návštěva ČKA – informace o kritériích (provozní náklady, dopravní napojení, způsob organizace výstavby, hlukové studie) o cenách, postupu,

Časový výhled – porota připraví kritéria, v červnu schválení v zastupitelstvu.

Důvody proti stavbě zimního stadionu na zelené ploše:

– zimáček bez šaten – bylo by nutno přistavět,

– střešní konstrukce – životnost do konce roku 2018,

– stejně by bylo nutno vyřešit opravy starého HZS,

–  nutná přístupnost pro veřejnost, mládež, školy, MŠ atd.,

– HC Dukla využívá pouze 7 % hodin na ploše,

Radní Koubová předložila zastupitelům písemnné stanovisko Fóra, podle kterého chybí studie proveditelnosti na všechny varianty a porovnání analýz variant. Teprve potom navrhuje rozhodovat v zastupitelstvu.

Zastupitel Daniel Mayer předložil  členům skupiny tiskovou zprávu ANO a požadoval srovnání variant – investiční a provozní náklady. Dále požadoval informace o ostatních investicích města,

Primátor Chloupek zdůraznil nedostatek  není času pro výběr varianty a připomněl, že výběr varianty je politické rozhodnutí. Problém řeší zastupitelstvo od roku 2008, dvakrát byla zamítnutá stavba na zelené louce. Zdržení způsobilo čekání na dotace, vznikl malý zimáček. Varianta v původní verzi Ing. Žáka byla ve výši 700 mil Kč, pak snížená částka okleštěním projektu se snížením nákladů a přesunutím do rezervy.

Finanční analýzu možností města připravil vedoucí ekonomického odboru Mgr. Jaroš:

–  roční rozpočet magistrátu na investice 100 mil. Kč. Některé investice by se musely odložit.

Opoziční zastupitel Danile Mayer (ANO) připomněl nereálnost investice 700 mil. Kč bez DPH, nemůže si ji magistrát dovolit.Podle primátora Chloupek má město Jihlava 130 mil Kč, předpokládá příspěvek Kraje Vysočina 60 mil. Kč. Možnost úvěru je podle primátora Chloupka až do výše miliardy korun, předpoklad úvěru na rekonstrukci nebo novou stavbu asi 400 mil. Kč.

Komunistický zastupitel Pavel Šlechtický upozornil na dvě volební období po které se řeší  rekonstrukce. Dvakrát se zastupitelstvo rozhodlo, že rekonstrukce proběhne na Tolstého ul. V současné době je podstatný časový problém, v roce 2018 končí životnost střešní konstrukce HZS. Roku  2019 by se nemělo hrát a stadion by se měl zavřít – kdo si to vezme na zodpovědnost?

Podle Šlechtického by se mělo stavět v sezónách 2016/2017 a 2017/2018, HC Dukla by hrála mimo Jihlavu. Duben 2018 by mělo být zahájení stavby na 2 roky, 2020 by mělo být hotovo.

Zahájení až roku 2019 je nevyhovující termín, uvedeno v harmonogramu, který byl předložen zastupitelstvu. Šlechtický navrhoval dát časové omezení srovnávacím studiím.

Podle primátora Chloupka by zahájení mělo být v roce 2018.

Vedoucí odboru investic p. Ing. Kottová informovala, žearchitektonická soutěž by měla být v prosinci ukončena, měl by být znám výsledek a s vítězem zahájeno připraveno jednací řízení bez uveřejnění o podmínkách smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.

Stávající stavební povolení dle projektové dokumentace ATD Pelhřimov platné do 31. 12. 2017. Vítěz výběrového řízení bude znám v  listopadu 2018.

Primátor Chloupek řekl, že stadion. bude hlavně pro veřejnost. Jihlava nemá podle primátora Chloupka územní plán, jak řešit změnu územního plánu?

Podle náměstka Výborného by se změna územního plánu  dala vyřešit.

Stavba na zelené louce by podle primátora Chloupka znamenala problém s dopravou, s linkou MHD na stadion. Co se starou stavbou – oprava, demolice?Je nutné se shodnout na variantě.

Opoziční zastupitel Popelka (ANO) se na schůzce pracovní skupiny zabýval praktickou stránkou:

Problémy:

– staveniště,

– doprava (prašnost, hlučnost),

– protesty obyvatelů Tolstého ul.,

– studie EIA.

U varianty A klady podle zastupitele Popelky (ANO):

– lze se vejít se původního půdorysu,

– některé požadavky nemusí být splněny (sklady,…),

– restaurace je v projektu včetně restauračních boxů,

–  aktualizace projektu se změnami projektu vnitřního vybavení před dokončením,

–  stavět na zelené louce lze za Tescem, nebo naproti UNI Hobby (není pozemek města – pozn. p. primátora),

– nemusí být nové stavební povolení (správní řízení – změna stavby před dokončením je řízení skoro stejně náročné jako stavební povolení – pozn. Ing. Kottové),

pRadní Koubová upzornila na analýzy, které vyřeší dotazy,

Radní Beke upozornil, že u varianty A to není rekonstrukce, ale nová stavba – 98 % konstrukcí bude odstraněno, nechá se jen stěna.

Podle úředníka Magistrátu Kašíka vyřeší studii variant  architektonická soutěž. V prvním kole  komise zváží varianty, náklady na provoz – musí se stavět nízkoenergetické stavby – málo nákladové.

Náměstek Jaromír Kalina (KDU-ČSL) říká ne! novostavbě na zelené loucem podle statické posouzení konstrukce je  relativně v pořádku, nutno prozkoumat, jak dlouho lze provozovat i znovuposouzení střešní konstrukce.Zimních stadionů se postavilo dost, navrhuje porovnat stávající náklady i provoz.

Zastupitel Mayer (ANO) řekl,  srovnávací variantě předchází architektonická soutěž. Navrhuje soutěžit už vybranou skupinu (náklady, jak to vypadá, může si ji město dovolit?), možná vyjde stávající místo stadionu. Žádá nadefinovat osnovu – co je potřeba zodpovědět, dialog, potřebuje to jihlavský hokej? Rekonstrukci zimního stadionu řešit brzo, ne až další zastupitelstvo (termín v červnu), požadavek srovnávacích variant před soutěží, jaká bude přidaná hodnota? Co je nejlepší pro město? Chomutov postavil stadion za 660 mil. Kč na zelené ploše a starý prodali za 160 mil. Kč.Při stavbě na zelené louce další náklady na MHD, parkoviště, šatny u zimáčku,

Komunistický Doležal řekl,  střecha není v tak špatném stavu , nutno znovu staticky posoudit.

Pan Tobola (zástupce Dukly Jihlava):

– HZS je ve Sdružení zimních stadionů – celkem 156 stadionů,

– rekonstruované zimní stadiony – České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové

–  arény – Praha, Třinec, Chomutov,

Historie stavby HZS – postavena základní budova, otevřená ledová plocha:

– 1971 – kanalizace, odpady, rozvody, část je podsklepená, zatékání,

– 1968 – střecha – technická památka, prohýbá se 20 cm ve štítě, kostka se nedá zavěsit,

– 2004 velká zima a hodně sněhu – deformace vaznic a vazníků – oprava,

– 1997 rekonstrukce chlazení – stáří 19 let (norma životnosti 10 – 15 let),

Zástupce Dukly žádá vyřešit problém s chlazením (freon – od roku 2020 ekologická daň nebo čpavek – u nové stavby nebude povolen). Zátěžový statický posudek končí 2019, HZS patří magistrátu – správě realit, HC Dukla je nájemcem.

Varianta z roku 2009 nevyhovuje požadavkům, připravuje se změna stanov IHF (změna mantinelů a další úpravy), existuje Metodika výstavby stadionů pro extraligu – manuál pro rekonstrukci a realizaci stadionů – co vše má být na zimním stadionu (počet diváků, provoz, vybavení, atd.), magistrát můževyužít nadstandard pro realizaci – nadstavba platné legislativy

Zastupitel Šlechtický navrhuje dodržet statický posudek, nedělat nový. Roku 2019 musí být zahájen stavba, ještě lépe 2018. Projekt varianty A stál 3,5 mil. Kč. Dopis projektanta Žáka se nedostal k zastupitelům. Navrhuje technickou oponentura, vyvěšení nákresů, posouzení staveb.

Vedoucí investičního odboru Kottová slíbila do červnového zastupitelstva základní srovnávací studie (nakonec domluveno na 20. 4. Základní informace a srovnání variant dle dostupných dat ),

Primátor  Chloupek uvedl, že i opravy by přišly na 300 mil. Kč.

Radní Beke (ODS) řekl, že kdo chtěl, mohl si informace získat.  Investice 500 mil. Kč znamená každoroční provozní náklady 15 – 40 mil. Kč, investice 600 mil. Kč pak  provozní náklady 20 – 30 mil. Kč ročně. Investice 650 mil. Kč je o ročních provozních nákladech 30 – 40 mil. Kč. Investice 800 mil. Kč, roční provoz stojí  50 – 150 mil. Kč.

Architektonická soutěž má mít dvě kola:

1. kolo nápady, dopravní řešení, parkování, náklady,

2. kolo výběr nejlepší varianty

Nááměstek Výborný zmínil, že v porotě nezávislí odborníci ČKA, náhradníci (z magistrátu), další experti, hlasovací právo má mít sedm lidí.

Primátor Chloupek řekl, stadion děláme ve prospěch občanů.

Vedoucí ekonominckého odboru  Jaroš přednesl predikci příjmů a výdajů, hranice úvěru je 1 miliarda Kč na celkové investice. Město má as 130 mil. Kč máme k dispozici, případně Fond rezerv a rozvoje, pokud se naplní. V rozpočtovém výhledu předpokládaný úvěr asi 470 mil. Kč dle původních propozic, financování úvěru do 15 let, každopádně dlouhodobý úvěr.Je potřeba vzít v potaz i další investiční záměry města, např. alokaci v IPRÚ spolufinancování ve výši cca 1, 1 miliardy Kč, z toho výše dotacíe 680 mil. Kč (doplnila Ing. Kottová), potřeba vlastních zdrojů ve výši cca 200 – 300 mil. Kč za programovací období. Fond rezerv a rozvoje ve zpracovaném modelu uvažováno s průměrnými investicemi ve výši  70 mil. Kč ročně.

 

 

Podle vedoucí odboru investic Kottové se nedá stavět podle stávající projektové dokumentace, je nutné nové stavební povolení i při změnách projektu nutné správní řízení o změně stavby před dokončením, které má téměř shodné termíny a jako nové stavební povolení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů