Kolem nespolehlivosti lékařských přístrojů Tempus panuje nervozita krajských politiků Vysočiny

Zdravotní přístroje Tempus ve vozidlech Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina jsou značně nespolehlivé, avšak zakoupené z peněz Evropské unie. Musí se tedy používat i když ztrácí důvěru zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. O spolehlivosti přístrojů Tempus opět jednala Zdravotní komise Kraje Vysočina. Dotazy zodpověděl místopředseda komise Mudr. Radek Černý (ODS).

Řešila Zdravotní komise na svém zasedání opět přístroje Tempus?

Nebylo to bodem programu, ale problematika byla znovu diskutována v bodě různé. S odstupem se hodnotil nekonformní průběh jednání minulého zasedání za účasti vedení a zaměstnanců ZZS, i události následující. Např. nepřesné informace podávané mluvčím ZZS o počtu závad a jejich zlehčování, proběhlých školeních zaměstnanců s produktovým manažerem dodavatelské společnosti, atc.

Jaký bude další postup Zdravotní komise ?

Zdravotní komise je poradní orgán Rady Kraje. Situaci opakovaně diskutovala, analyzovala a vydala srozumitelná usnesení s doporučujícími stanovisky směrem k vedení kraje, které má kompetence, tzn. exekutivní moc a zodpovědnost To je tak všechno, co s tím můžeme dělat.

Věříte, že se po několika letech již podaří obtíže přístroje odstranit?

Každý přístroj může mít nějakou míru poruchovosti, ale v urgentní medicíně by to mělo být spíše raritní a tomu také odpovídají pořizovací náklady. Nejvyšším zákonem vedení by mělo být, aby zaměstnanci měli kvalitní podmínky pro svoji práci, péči o pacienty s akutními obtížemi. Více než dva roky probíhají servisní zásahy a reklamace, ale ta poruchovost se nesnižuje, je stále nestandardní, tak to nelze do nekonečna. Očekával bych změnu přístupu k dodavatelské firmě, včetně právních analýz odstoupení od smlouvy, což by bylo pro dodavatelskou společnost reputační katastrofa, atd. Ovšem podmínkou řešení je taktéž férová komunikaci uvnitř organizace, ale mám zprávy z mnoha zdrojů, že vedení ZZS se zlobí, když zaměstnanci poruchy hlásí, bagatelizuje obtíže, svádí to na neodbornou manipulaci s přístrojem, takže hodně záchranářů již rezignovalo a poruchy nehlásí, nechtějí si dělat problémy. Na poruchovém přístroji se obnažilo dost závažných poruch vlastního fungování příspěvkové organizace.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů