Kraj Vysočina chystá úspory, meziroční daňové příjmy se propadly o třetinu

Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky na celém území státu bude mít dopad i na hospodaření Kraje Vysočina. Výrazně se zpomalila ekonomika státu a není jasné, jak dlouho tato nepříznivá situace potrvá a jaké skutečné dopady bude mít. Jisté je, že výše popsaná situace se odrazí na vývoji plnění daňových příjmů Kraje Vysočina ze státního rozpočtu.

“ I přes kritérium opatrnosti při sestavování rozpočtu kraje na rok 2020 bude třeba reagovat na mimořádnou situaci případnou úpravou rozpočtu kraje na rok 2020 v příjmové i výdajové části,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Kukla(ANO).

Ve sledovaném období prvního čtvrtletí by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 33 %, tj. 1 743 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 48 488 tis. Kč nižší.

Ekonomický odbor po dohodě s Ing. Martinem Kuklou navrhl pozastavit čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu v uvedeném objemu. U zřízených příspěvkových organizací pozastavit investiční příspěvek a čerpání fondu investic, pokud již nebylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele investičního majetku.

Dále ekonomický odbor navrhuje uložit zřizovaným příspěvkovým organizacím ve všech oblastech pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů