Kraj Vysočina vyčlenil padesát milionů na krizová opatření proti Koronaviru

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes jednohlasně schválilo přesunutí dalších padesáti miliónů korun z rezervy kraje na kapitolu krizová opatření.

Budou použity důsledně na financování nákupu potřebné nouzové infrastruktury, ochranných pomůcek a dalších potřebných komodit pro zvládání mimořádné události.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman Kraje Vysočina jako předseda bezpečností rady kraje.   

Původně bylo v materiálech pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina navrženo přesunutí 10 miliónů korun, na návrh hejtmana Jiřího Běhounka se souhlasem všech předsedů politických klubů krajského zastupitelstva byla násobně navýšena na současných 50 miliónů korun.

Kraj Vysočina už o víkendu nechal postavit před všech pět krajských nemocnic zdravotní stany, které už nyní slouží jako příchozí koridory do zdravotnických zařízení, další tři jsou připraveny pro případ dalších variant krizového řízení.

Kraj Vysočina na vlastní náklady pořídil tisíce litrů lihu, který poslouží pro výrobu dezinfekce, další tisíce litrů jsou krajem objednány, s tím, že další budou dodány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Část prostředků je určena na úhradu dodávek osobních ochranných pomůcek, neboť dodávky zajištěné státem Kraji Vysočina nestačí.

Z položky bude pořízen analyzátor pro Nemocnici Jihlava, bude tak možné analyzovat odebrané vzorky pacientů s podezřením na COVID-19 přímo na Vysočině. Musí však být k dispozici dostatek příslušenství  – nezbytných chemikálií a získáno povolení.

„Vyúčtování každé koruny z tohoto schváleného rozpočtového opatření bude následně předloženo na vědomí krajskému zastupitelstvu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů