Na výstavbu Horácké arény Jihlava plánuje tři sta miliónový úvěr

Statutární město Jihlava stále plánuje realizovat strategické investiční akce, např. výstavbu Horácké multifunkční arény, Centrálního dopravního terminálu, vodojemu Bukovno apod. Vzhledem k tomu, že celkové náklady těchto investic není možné pokrýt pouze z vlastních zdrojů, je žádoucí přijmout externí finanční zdroje ve výši tři sta milionů korun.

V současné době má statutární město Jihlava přijaté dva úvěry – revolvingový úvěr od společnosti Československá obchodní banka, a. s. ve výši 100 mil. Kč (k 31. 10. 2022 čerpáno 85,6 mil. Kč) a účelový úvěr na výstavbu Horácké multifunkční arény od společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 600 mil. Kč .

Analýzu dopadů vyššího úvěrového zatížení na rozpočet města (v souvislosti s Horáckou multifukční arénou) projednalo předchozí Zastupitelstvo města Jihlavy. Tímto usnesením také pověřilo ekonomický odbor k jednání s bankami na navýšení úvěru o dvě stě milionů korun. Na základě závěrů jednání s bankami lze konstatovat, že další úvěr jsou ochotny a schopny městu poskytnout.

Dle zpracované analýzy se městu Jihlava jeví přijetí dlouhodobého úvěru ve výši tři sta milionů korun pro finanční stabilitu města jako akceptovatelné. Z pohledu „Pravidel pro zadlužování statutárního města Jihlavy“ by souhrnný ukazatel finančního zdraví města měl po načerpání úvěru dosáhnout hodnocení B (nízké riziko finanční stability).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů