Názory krajských politiků Vysočiny k nákupu služebního auta pro Armádu České republiky

Krajští politici Vysočiny průběžně zasílají své stanoviska k žádosti Armády České republiky o dar milionu korun z rozpočtu Kraje Vysočina pro pořízení služebního automobilu (dokument zde).

Vyjádření průběžně doplňujeme podle toho, jak se je podaří získat

“ Auto je zásadní pro činnost aktivních záloh, které kraj dlouhodobě podporuje. Žádnou společnou poradu jsme k tomu neměli, osobně se o fungování aktivních záloh dlouhodobě zajímám a jejich činnost podporuji. Zvláště, když byla zrušena „povinná vojna“. (Senátor Miloš Vystrčil (ODS, předseda klubu krajských zastupitelů ODS)

“ Věřím, že úmysl povolat zálohy a dobrovolníky, je chvályhodný a potřebný. Myslím si ale, že armáda může v tomto přechodném nouzovém stavu využít jiné cesty k zajištění přepravy aktivních záloh. Existuje tu řada autodopravců, kteří své vozidlo či službu samotnou, rádi poskytnou za daleko nižší náklady. Proč ždímat Kraje a města, kde se předpokládá velký daňový propad příjmů, a nenechat vydělat české soukromníky a podnikatele! Je to smutné. Ministr zdravotnictví raději nakupuje prošlé zboží v Číně, než kvalitnější české výrobky. Teď ministerstvo obrany zase utahuje řemen Krajům a městům. Snad pan hejtman sdílí můj názor.“ (Josef Klement (KDU-ČSL), místostarosta Žďáru nad Sázavou)

„Vážím si aktivity Armády ČR v oblasti zapojení Aktivních záloh Armády ČR, avšak její financování spadá dle mého názoru plně do kompetence i povinností státu. Rozpočty krajů nejsou k financování činnosti armády určené a zvláště to nevidím jako rozumné v současné situaci, kdy následkem koronavirové epidemie bude nutné, aby Kraj Vysočina v co největší míře pomohl řešit její následky v našem kraji a to nejen v oblasti zdravotní a sociální, ale také dopady na regionální firmy, zemědělství, lesní hospodářství atd. Proto osobně finanční podporu ze strany Kraje Vysočina na tento účel nepodporuji, o postoji zastupitelského klubu KDU-ČSL budeme jednat před jednáním krajského zastupitelstva.“ (Krajský předseda KDU-ČSL a poslanec Vít Kaňkovský)

“ Rozhodnutí náleží krajským zastupitelům. Věřím, že dokáží správně vyhodnotit, zda má kraj přispívat na takové vybavení armádě či nikoli a také, zda je to z hlediska aktuálních potřeb Vysočiny ta pravá priorita. Každopádně si nelze nevšimnout ne úplně šťastného načasování této žádosti, která argumentuje i potřebou zajišťování plnění úkolů pro civilní veřejnost v době, kdy byla právě Armádou ČR odmítnuta pomoc při řešení krize ve vysočinském domově pro seniory v Břevnici, o niž náš pan hejtman žádal.“ (Vítězslav Schrek(ODS), kandidát ODS na hejtmana Kraje Vysočina)

„Jedná se o podporu nákupu vozidla pro Aktivní zálohy AČR kraje Vysočiny, které tvoří dobrovolníci žijící na Vysočině. Velmi si vážím lidí, kteří obdobně jako dobrovolní hasiči na úkor svého volného času a mnohdy i výdělku se rozhodli takto pomoci společnosti. Dnešní náročná doba jednoznačně ukazuje, že bez obětavosti těchto lidí se těžké situace jen stěží zvládají. Nejedná se jen o rovinu finanční, ale je to i forma poděkování, kdy společnost říká, že si této aktivity váží. Stejně tak obce, města a kraje podporují nákupy techniky pro již zmíněné dobrovolné hasiče, sanitky do nemocnic, vozidel pro sociální služby a mnoho jiného. Vytvářet z této záležitosti velké politikum pro sběr politických bodů, považuji v této době za velmi hloupé a krátkozraké.
Pokud se krajští zastupitelé rozhodnou tento nákup podpořit, budu si jejich rozhodnutí velmi vážit.“ (Radek Zlesák, poslanec hnutí ANO)

“ Tato pomoc je určena pro aktivní zálohy, to jsou dobrovolníci z Vysočiny, já si těchto lidí nesmírně vážím, vážím si všech dobrovolníků kteří chtějí v nouzi někomu druhému pomáhat…nikdy nevíme, kdo z nás je budeme potřebovat.“(Martin Kukla (ANO), náměstek hejtmana)

„V dnešní době se často setkáváme se zpochybňováním přínosu armády, množí se hlasy, že armádu již nepotřebujeme. S těmito tvrzeními a názory zásadně nesouhlasím. Armáda je nezbytným prvkem, který si suverénní moderní stát musí udržet nejen pro plnění svých mezinárodních závazků. Přesto se nedomnívám, že by bylo vhodné, aby se ve vyzbrojení AČR
výrazně angažoval kraj. Armáda je přímo vázána k státu. Stát také přímo prostřednictvím svých ministerstev odpovídá za stav armády a vyčleňuje si pro ni speciální část ve svém rozpočtu. Aktivní zálohy jsou dnes součástí Armády ČR a jako k takovým se musí i vedení ministerstva a případně generálního štábu chovat
Krajský rozpočet naopak s položkami na zbrojení v zásadě nepočítá, jeho prostředky mají být investovány jiným směrem, který je bližší účelu a náplni krajů. Smysluplnost vidíme v podpoře hasičů, kteří se podílejí přímo na činnosti v záchraně obyvatel, majetku a pomáhají při přírodních živelných  událostech.“ (Jiří Blažek, krajský předseda TOP09 Vysočina)

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů