Nejvyšší správní soud zamítl stížnost na obchvat Třebíče

Soudní rozhodnutí o zamítnutí správních žalob na úřední postup při rozhodování o obchvatu města Třebíče jsou správná.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost skupiny místních firem a občanů jako mimořádný opravný prostředek proti již pravomocným rozhodnutím nižších soudních instancí.

Postup odvolacího krajského soudu podle výroku Nejvyššího správního soudu odpovídá konstantní judikatuře, podle níž není povinností správního soudu reagovat na každý dílčí argument uplatněný v podání a ten obsáhle vyvrátit; úkolem soudu je uchopit obsah a smysl argumentace a vypořádat se s ní.

Nejvyšší správní soud dodává, že není názoru, že by Kraj Vysočina při vydávání a odůvodňování opatření obecné povahy nedostál svým zákonným povinnostem, resp. že by se opomenul zabývat otázkami, které mu ukládá zkoumat právní úprava (i bez sdělení námitek či připomínek ze strany dotčených osob).

Nejvyšší správní soud z předloženého spisu zjistil, že žalovaná aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla přijata z řady důvodů, zejména pak z důvodu neúnosné dopravní situace na stávajícím průjezdním úseku silnice I/23 zastavěným a hustě obydleným územím města Třebíče, z důvodu vytvoření přímého silničního spojení Jihočeského a Jihomoravského kraje bez průjezdních úseků skrze centra měst 7 As 306/2020 (vč. města Třebíče), resp. z důvodu vytvoření trasy umožňující přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů technologického vybavení pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Opatření obecné povahy přitom fakticky vymezuje 150 metrů široký koridor pro umístění budoucího obchvatu I/23 Třebíče vč. napojení na silnici I/23.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů