Obavy z hluku a infrazvuku větrné elektrárny Japons u českých hranic rakouský soud odmítl

Tři modernizované větrné elektrárny u rakouské obce Japons musely na konci února přerušit provoz kvůli obavám z nadměrného hluku a infrazvuku. Před přerušením provozu byly modernizované elektrárny přibližně rok v provozu, když při repoweringu nahradily sedm starých větrných elektráren s výškou sto padesáti metrů. Ty byly v provozu déle než dvacet let. Tři nové elektrárny jsou vyšší, tím získaly vyšší výkon a mohl být snížen jejich počet.

„Jsou vidět i od nás z Vratěnína. Žádný negativní vliv jsme nepozorovali,“ uvedl starosta Vratěnína Martin Kincl.

Kvůli překvapivému rozhodnutí rakouského správního soudu musel být provoz v únoru přerušen, protože po dvou kontrolách v rámci schvalovacího procesu i odvolacího orgánu soud požadoval další posudek o vlivu infrazvuku. Posudek pro soud připravil nezávislý znalec stanovený soudem.

Na základě této zprávy nezávislého znalce dospěl rakouský státní správní soud ke stejnému závěru jako schvalovací orgán: žádné nebezpečí ani obtěžování větrnými turbínami nehrozí.

Soudní rozhodnutí nebylo pro zúčastněné odborníky žádným překvapením: „Nyní velmi dobře víme, že obavy z účinků infrazvuku z větrných turbín jsou neopodstatněné. To je také velmi dobře vědecky dokázáno. Jsme rádi, že se tento problém tak rychle vyřešil,“ mluvčí společnosti EVN AG Stefan Zach, která větrné elektrárny provozuje.

Větrná farma Japons byla modernizována (repowering) v roce 2023. Sedm starých větrných elektráren, které tam téměř dvacet let vyráběly elektřinu z větrné energie, bylo nahrazeno třemi moderními systémy.

„V Dolním Rakousku se pozornost soustředí na repowering moderními, výkonnějšími větrnými turbínami, jako v Japons. Ke stávajícím 750 postaví 60 nových větrných turbín. Očekává se, že využití větrné energie Rakousko zdvojnásobí a díky fotovoltaice dokonce desetinásobně zvýší,“ řekl náměstek dolnorakouského hejtmana Stephan Pernkopf.

Dolní Rakousko je svou rozlohou zhruba třikrát větší než Kraj Vysočina. V Kraji Vysočina je zatím v provozu sedm větrných elektráren, několik desítek dalších elektráren je ve stadiu příprav.

„Všechny provozované větrníky splňují přísné hlukové limity. Po sto třiceti pěti letech vylepšování větrných elektráren dnes umíme vítr jako zdroj energie využívat efektivně a ohleduplně k lidem i přírodě,” řekl Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.

„A i když v Česku větrníky pokrývají roční spotřebu více než 200 tisíc domácností, jejich podíl na spotřebované elektřině činí pouze 1 procento. V evropském srovnání jde o jedno z nejnižších čísel: v sousedním Polsku je to 13 %, v Rakousku 14 % a v Německu 31 % spotřeby (26 po vyloučení elektráren na moři, pozn. redakce). Největší překážkou jsou v tuto chvíli nedostatečné kapacity pro připojení do sítě, které z velké části blokují spekulativní nebo nerealizovatelné projekty, i když i v této oblasti jsou prováděna pozitivní opatření. Rozhodně ale platí, že je třeba pokračovat a intenzivně se věnovat modernizaci elektrizační soustavy,” řekl předseda Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Vyjádření České společnosti pro větrnou energii, Komory obbnovitelných zdrojů a dalších subjektů doplníme, jakmile se vyjádření podaří získat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů