Odpověď B. Kovandy na anonym k ZŠ Osvobození Pelhřimov

AKTUALIZOVÁNO Server Občasník.eu požádal vedoucího odboru školství pelhřimovské radnice o vyjádření k anonymnímu dopisu ohledně údajných nedostatků na ZŠ Osvobození (celý text níže).

Vyjádření Bohumila Kovandy:

Bohumil Kovanda (ČSSD)

Zřizovatelem příspěvkových organizací města je Rada města Pelhřimova. Ta hodnotí práci škol , stanovuje nárokové složky / tarifní plat, příplatek za vedení, specializační příplatek a nenárokové složky platu – osobní příplatek a o odměny.

V Radě města Pelhřimova je radní pro tuto oblast, který předkládá řešení problémových situací a v Radě města Pelhřimova  jsou přijímána opatření.

Nadřízeným orgánem příspěvkových organizací je Rada města Pelhřimova.

 

Vyjádření místostarosty Josefa Kocha (KDU-ČSL) doplníme až se vyjádření podaří získat. Vyjádření zaslal tajemník KDU-ČSL Pelhřimov Jan Mazanec (více zde).

Celý text anonymního dopisu k situaci na ZŠ Osvobození Pelhřimov:

Dobrý den, pane Kovanda a zastupitelé.

Všichni jste dostali možnost zastávat práva občanů našeho města. bylo by dobré se podívat na Vámi dosud přehlížené jevy. Je to jedna ze skrvn města. Prosím o odpověď, jak je možné, že na Základní škole Osvobození dosud působí vedení, které zatím po dlouhou dobu nepředvedlo žádnou výjimečnou kvalitu, naopak morálně selhává.

Jaká jsou kritéria odměňování ředitelů, sleduje někdo jejich personální politiku, proč přes značná pochybení v minulosti zde nebyl ani vypsán konkurz? Bohužel všechny stížnosti v minulosti byly minulými vedeními města úspěšně zahlazovány. A tak paní ředitelka dále koná a s jídlem roste chuť.

Na Co různé kontrolní výbory? Je známo, že paní ředilka a zástupci si patrně většinu prostředků na odměny přihrávají pouze pro sebe. Na odměny pedagogů srovnatelné s jinými školami s podobnými podmínkami ve městě nebo jinde nezbývá. paní ředitelka a zástupci si rozdělují přespočetné hodiny

. Kontroluje to někdo? Je to morální vzhledem k dalším pedagogům školy, tedy města. Nikomu to nevadí. je to v pořádku? Vedení si sami sobě takto přihrávají další velké paníze navíc. taková hodina je o mnoho dražší, než hodina odučená běžným učitelem. Ta by se totiž počítala z jejich mizerného základu. Ovšem základ pro výpočet takto učených hodin je díky výši jejich platů o hodně vyšší. Kromě toho si hodiny různě vyměňují, aby právě ta jejich byla vždy odučena a zaplacena. Dokonce tak berou hodiny a výuku jiných předmětů ostatním učitelům proti předepsanému rozvrhu. A co na to inspekce, pozval ji někdo na kontrolu rozvrhu a jeho učení. To vše by se mělo dát lehce doložit nebo se zeptat učtelů. Je to vrcholně nemorální chování, vedle i dalších jiných věcí, které jsou a byli schopni dělat. Proč je takové vedení udržováno ve funkcích?

Komu je kdo za co zavázán, nebo někdo na někoho něco ví? udělá s tím konečně něco „nové“ vedení, nebo bude vše zahlazováno a absolutně neřešeno jako v minulosti. samozřejmě hlavně díky panu místostarostovi Dufkovi, o jeho morálce a kompetentnosti asi už víme všichni své. krásné fotky s babičkami v minulosti ho dovedli až do krásné funkce. A je také asi mužem na svém místě, dle zastupitelstva. Mnozí z Vás to měli bohužel možnost v minulosti řešit, ale jaksi ji nevyužili, nebyla vůle.Nebo ještě něco jiného je v tom?

Personální politika školy vypadá tak, že davy byly v době působení ředitelky odejity a davy odcházejí. Zůstávají jen ti, kteří bezmezně drží ústa a bojí se o přežití. přežívají. Jsou to ti nejschopnější? podle toho jaká kritéria za tím vidíme. Ti nejoddanější, kteří si nechávají vše líbit? Nebo bydlí blízko. nebo je jinde nevezmou. Kvalita. nechci ale vůbec kritizovat učitele, je tam ještě pár schopných, ale mohou jen za to, že si nechají toto líbit? bohužel jejich snahy a volání o pomoc byly v minulsti vedením města vždy umlčeny.

Různými bambuláky a Dufky a jejich nohsledy. Jaká byla a je migrace učitelů ve srovnání s jinými školami. Kolik učitelů odešlo jinam po tom, co jim třeba škola zaplatila další vzdělávání? např. Koordinátora počítačů, výchovné poradce, metodika prevence a další … To stálo školu a město peníze a tito učitelé dnes úspěšně učí a vykonávají funkce jinde. proč, mohli učit naše děti. proč učí počítače zástupkyně, která má sama potíže počítač správně používat. Protože je to pro ni pohodlné. A za přepočetné hodiny má násobek. Zástupkyně byla do funkce povolána v době, kdy byla učitelkou rok, dva, nebo i tři? Do té doby neměla řádné vzdělání.

Kromě toho, že byla v minulém režimu známou oddanou propagandiskou a velmi velmi aktivní pionýrskou skupinovou vedoucí. Druhý zástupce má jen jednu aprobaci, a to výtvarnou výchovu. je známo, že ho učení moc nebavilo a ani to neskrýval. A jakou měl ped. praxi on ? Proč se asi právě takými všehoschopnými kádrovými rezervami paní ředitelka obklopila. Aby jí krali záda: Opravdu je personální politika na takové úrovni, že nikdo ze zastupitelů nepochybuje, že je vše v pořádku. že by to nemohl dělat třeba někdo jiný lépe. není to zodpovědnost zastupitelstva, starosty, místoetarosty? A jejich vizitka. Má to paní ředitelka na doživotí a může si dělat co chce? Vyměňovat si hodiny, aby nepřišla náhodou o svoji přeplacenou přesčasovou. a když náhodou chybí, a to chybí, tak pošle někoho klidně neučit, jen aby si zachránila svůj příjem, na její výkony i tak velmi vysoký (ve srovnání s učiteli, kteří na ní pracují, bez nároku na odměny.)

Je to ostuda, že to všichni vědí nikdo to stále něřeší. Toto by nebylo možné neustále přezírat a neřešit ani za komunistů!!! Bohužel, v minulosti všichni, co se ozvali byli pak dále jen pronásledováni a doplatili na to. Stále nemáme demokracii. Stále jen pro někoho. Ale proč mlčet a krýt neschpné a nemorání? Vy, kteří můžete a nejste ohroženi vyhazovy, pronásledováním různého druhu. Vždyť spolupracovníky paní ředitelky musela kvůli stížnosti vyslýchat v minulosti policie a odehrály se další kolem další komedie, nakonec vše pro paní ředitelku. Tak se asi bojí i dnešní zastupitelé. Chci se omluvit, ale opravdu si myslím, že není zde uvedeno nic, co by se nedělo. Jen se bohužel nic stále neděje nic ze strany vedení města, zřizovatele školy. Bojím se podepsat, dokud bude pro mě možnost, že budu mít se školou a úřadem města někdy něco společného. Ale prosím alespoň o prověření, že nejde o nějaké nepravdy a nepravá nařčení. Pokud mi bude někdo schopen odepsat a odpovědět a něco vysvětlit nebo ozřejmit, proč to tak musí být, uvítám to. Alespoň vidět snahu něco s tím dělat.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů